JAAAAAAAA

Omg mensen, ik weet dat ik het vorige nieuwsbrief ook al heb aangekondigd, maar NU is het er echt bijna. 10 dagen… 240 uren… 14400 minuten… Klinkt als veel minuten, maar dat is er voor je het weet! Dat betekent ook: nog VEEL promowerk, en daarnaast, als bijzaak, wat repetitiewerk. Grapje, for legal reasons. Zet je schrap voor al deze levensnoodzakelijke en onontbeerlijke info… YAS!!!

GENERALEEEE

Volgende woensdag is het weer zover, GENERALE repetitie:

19.30 Opwarmen met Beethoven

19.40 Uitvoering van Beethoven (met opname)

19.55 Opwarmen met Mendelssohn

20.10 Uitvoering van Mendelssohn (met opname)

20.50 plaspauze

21.05: Schubert uitvoering (met opname)

Tips van tante Steven:

 • ’t is nog niet voor echt, maar ge moogt uw haar al kammen en ’n goed parfum uittesten. Dat helpt!
 • Leef nu eventueel een poosje gezond, met sla en tomaten, en voor het slapen thee met honing. Neem elke dag met liefde uw instrument vast, onderhouden van wat jullie nu al zo prachtig doen. Om over 10 dagen te kunnen gaan openbarsten… zo GUSO als GUSO.

De laatste 24 uren konden niet GUSO’er zijn… Zowel onder het maanlicht als overdag

– Steven

PROMOWERK!!!

Felix M op flyertocht!

De Bijloke is nog maar voor de helft gevuld, en de kerk nog maar voor 1/5! Dat vertaalt zich automatisch in flyerwerk en afficheplakkerij. Neem ze overal mee naartoe: als je op café gaat, als je naar de les gaat, als je naar familie gaat, als je naar vrienden gaat etc etc etc. Schrijf je dus zeker in op het promoplan: je kan op je campus plakken, maar ook andere ideeën zijn welkom (dan mag je die onderaan gewoon aanvullen). Zet dat heeeelemaal vol alsjeblieft! Woensdag kan je ook nog een heleboel flyers en affiches meenemen.

Doe daarbuiten ook nog heel erg je best om mensen te overtuigen om te komen kijken en tickets te verkopen! Spreek wervend en vol enthousiasme over hoedanig veel zin je hebt in je concerten van HEEL BINNENKORT. Die ene neef die je soms vergeet? MOET KOMEN! Een liefje uit het lager waar je af en toe aan herinnerd wordt? MOET KOMEN! Proffen waar je een hekel aan hebt? MOETEN KOMEN! En natuurlijk je hele familie (voltallig) en al je vrienden, je #besties, en #minderclosebesties. Ah, ook die random mensen die je eens op reis hebt ontmoet 3 jaar geleden, natuurlijk.

Aangezien we duidelijk nog zeer veel tickets gaan verkopen, hebben we ook hulpjes nodig voor de concerten! Wist je dat hulpjes gratis van ons concert mogen genieten? Dus als je vrienden het excuus van ‘ik leef op een budget’ inroepen, kan je dit meteen weerleggen. Hulpje gevonden? Laat dit weten aan lena@guso.be ! Ze zal je met tranen in de ogen & een dikke knuffel bedanken, ik beloof het.

Nu we toch over de concerten bezig zijn: we hebben try-out concert op: maandag 21 november @ 19:00 – 22:15, in de Christus Koningkerk (Rerum-Novarumplein, Gent). Zeer belangrijk om daar aanwezig te zijn!

En nu we toch over de concerten bezig zijn: SHOPTIJD!!! Om helemaal te schitteren en te shinen op de concerten, moeten we ons misschien nu al voorbereiden… Dit is de dresscode!

Alle mensen die in pak komen zwart-wit op het podium, wat zoveel wil zeggen als: zwarte broek, zwarte schoenen, zwarte kousen, zwarte riem, zwarte blazer en een wit hemd. Wit is wit. Geen afgewassen, of vergeelde vlekken rond de hals of oksels. Zwart is eveneens zwart. Geen donkerblauw, grijstinten en consoorten. Alle mensen die graag iets anders dragen dan een pak graag in klassiek zwart op het podium. Een paar zwarte nylonkousen om de witte beentjes te verbergen is een aanrader.

Meer praktische info over de concerten krijgen jullie woensdag van de logistiekers, op de concertbrief!

Nog meer concerten…

Aanstaande maandag, 14 november, geven enkele ensembletjes (het GUSET + een trio van Mathis, Lena en Josephine) een prachtig concertje in Bar Lume! En dat helemaal gratis!!! Daar wil je toch naar komen kijken, met een drankje even dromerig wegzinken, op mooie muziek, na een saaie maandag. Iedereen is welkom, nodig gerust je vrienden uit! Hier vind je het facebook-evenement.

Deze toppers + nog 3 toppers!
in deze supergezellige bar… perfect voor een (platonische) date zou ik zeggen!

Na zonneschijn komt regen

Tijd voor wat minder leuk nieuws: er zijn mensen die hun schulden nog niet hebben afbetaald (waaronder ik, ngl!). Maak dit asap in orde alsjeblieft, Marie zal je achterna zitten… (en ik bedoel dit als een heus dreigement, no offense Marietje).

Het repetitielokaaltje dat we hadden in de Blandijn zal voorlopig niet doorgaan… Het reservatiesysteem van de Blandijn is veranderd en de reservatie is niet doorgekomen. Voor de mensen die al in het documentje stonden is een lokaal in de therminal gereserveerd. Sorry sorry sorry, volgend semester komt dat in orde tho!

SAMENVATTING!

 • Woensdag is het GENERALE!
 • FLYERS EN AFFICHES VERSPREIDEN!
 • Schrijf je in op het PROMOPLAN!
 • Zoek HULPJES!
 • Try-out concert op 21 november!
 • Check de dresscode!
 • Kom maandag kijken naar GUSET en Lena+Jos+Mathis in Bar Lume xxx
 • Betaal je stageschulden g*dv*rd*mm*e

VEEL GOEDE, POSITIEVE, ENTHOUSIASTE VIBES !!!!

IK ZIE JULLIE WOENSDAG (en misschien ook maandag!)

groetjes,,,

Merel <3

English version

Omg people, I know I announced it last newsletter too, but NOW it’s really almost here. 10 days… 240 hours… 14400 minutes… Sounds like a lot of minutes, but it will be there before you know it! That also means: still LOTS OF advertising work, and in addition, as a side note, some rehearsal work. Just kidding, for legal reasons. Brace yourself for all this vital and indispensable info…. YAS!!!

 • Next Wednesday it’s that time again, the final rehearsal!
 • We still have a lot of tickets to sell! That automatically translates into flyerwork! Take them everywhere: when you go to the café, when you go to class, when you go to family, when you go to friends etc etc etc. So be sure to subscribe to the promo plan: you can advertise on your campus, but other ideas are also welcome (you may just add them at the bottom). Wednesday you still take a lot of flyers and posters.
 • Outside of that, also do your very best to convince people to come see and sell tickets! Speak recruitingly and enthusiastically about how much you are looking forward to your concerts HIGHLY. That one cousin you sometimes forget about? MUST COME! A sweetheart that you are occasionally reminded of? MUST COME! People you hate? MUST COME! And, of course, your entire family (plenary) and all your friends, your #besties, and #lessclosebesties. Ah, also those random people you met once on a trip 3 years ago, of course.
 • Speaking of concerts: we have try-out concert on: Monday, November 21 @ 19:00 – 22:15, in the Christus Koningkerk (Rerum-Novarumplein, Ghent). Very important to be there!
 • And while we’re on the subject of concerts: SHOP TIME!!! To totally shine and shine at the concerts, we may have to prepare now…. Here’s the dress code!
 • All people wearing suits come black and white on stage, which means as much as: black trousers, black shoes, black socks, black belt, black blazer and a white shirt. White is white. No washed-off, or yellowed stains around the neck or armpits. Black is also black. No dark blues, greys and consorts. All people who like to wear something other than a suit like to be on stage in classic black. A pair of black nylon stockings to hide white legs is highly recommended.  
 • You will get more practical info about the concerts from the logisticians on Wednesday, on the concert letter!
 • Next Monday, November 14, some small ensembles (the GUSET + a trio of Mathis, Lena and Josephine) will give a wonderful concert at Bar Lume! And all for free!!! That’s what you want to come and see, to dream away with a drink to beautiful music, after a boring Monday. Everyone is welcome, feel free to invite your friends! There’s a facebook evenement with more information!
 • After sunshine comes rain… Time for some less fun news: there are people who haven’t paid off their debts from stage yet (including me, ngl!). Please fix this asap, Marie will be coming for you…. (and I mean this as a real threat, no offense Marietje).
 • The rehearsal room we had in the Blandijn will not continue for the time being…. The Blandijn’s reservation system has changed and the reservation did not go through. A room in the therminal has been reserved for the people who were already in the document. Sorry sorry sorry sorry, next semester that will be fine tho!

See y’all on Wednesday, much love!

Merel