Verslag vergadering 9/10

Op de bestuursvergadering van 9 oktober werd het volgende besproken:

  • Evaluatie van de audities
  • Evaluatie van de ledenwerving
  • Evaluatie van de meter- en peteravond
  • Coaches voor partiëles
  • Vormgeving concerten: affiche, podiumplan, fotografen, ticketing, …
  • Najaarsstage ’22: reservaties, kookploeg, financiën
  • Buitenlandse stage voorjaar: prospectie, verblijfplaats, vervoer
  • Toekomstige activiteiten animatie

De volgende vergadering gaat door op 23 oktober.