Afscheid nemen bestaat niet

(Voor de liefhebbers geef ik deze geweldige song even mee: 
https://www.youtube.com/watch?v=vqUTNY-bnLg –> <3 Marco!)

(English version below)

Aan alle mooie liedjes komt een eind, en dus ook helaas aan dit fantastische GUSO-jaar 🙁 Om jullie toch een beetje op te beuren in deze donkere periode heb ik nog een laatste nieuwsbrief voor jullie met hartverwarmende dankwoordjes en leuke vooruitzichten!

Dankuwel, merci, thank you, gracias, obrigado, baie dankie, tack, спасибо, ευχαριστώ… (soit, je weet wel wat ik bedoel ;))

Dat we er twee fantastische concerten (en afterparties!) hebben opzitten, dat weten we allemaal wel denk ik, maar ook onze dirigent Steven laat graag zijn appreciatie merken 😉

Bravo voor de schoonheid van vrijdagavond laatst – alweer onder de indruk van jullie allen!
Ook onze peter professor Maes was in zijn nopjes, en met hem velen, had ik de indruk.

Voor het programma van het najaar rond Thaikovsky’s vioolconcerto … nog even geduld – er komt binnenkort eerst een bevraging naar jullie wensen!
Noteer alvast 5 december (Miry Gent), 6 december (Miry Gent) en 7 december (deSingel Antwerpen)!

Maarten houdt zijn bedankingen liever kort en krachtig, zoals steeds (kuch kuch :p)

Bedankt allerliefste bestuur, bedankt allerliefste GUSO’ers, voor de hulp, de muziek, de vriendschap! Jullie zijn allemaal “crèmekes”!!!

Ook team logistiek bedankt graag de mensen die al het opbouw- en sleurwerk mogelijk gemaakt hebben!

Wat een week, wat een week… De zwaarste week van ons semester is voorbijgevlogen (examens wat is dat?) Daarvoor moeten en willen we iedere GUSO’er bedanken, want wat een team had logistiek om mee te werken. Nog nooit werd zo snel opgebouwd en afgebroken. 50 podiumelementen? Dat lukt ons nooit, dachten we, maar was dat even buiten onze helpende handen gerekend. Nieuwe recordtijden werden neergezet (23u30: beat that volgend jaar ;)) en jullie allemaal zo ijverig bezig zien, gaf ons enorm veel voldoening! Dus oprecht DIKKE MERCI voor al jullie hulp, groot of klein.

PS: Onze excuses voor de spierpijn, blauwe plekken en builen achteraf

xxx Liefs Marie & Marthe

Heb jij de bestuurskriebels te pakken?

Ben je er helemaal van overtuigd dat het GUSO-bestuur echt wel een toffe bende is en wil je hier graag bij horen? Meld je dan snel aan door een mail te sturen naar voorzitter@guso.be ! Twijfel je nog een beetje over hoe dit allemaal in elkaar zit? Spreek dan gerust iemand van de huidige bestuursleden aan voor meer uitleg over die functie! We bijten echt niet 🙂 We hebben nog steeds een paar plaatsjes in het bestuur die moeten gevuld worden, dus alle kandidaten zijn zeker welkom!

Zin om in GUSET te spelen?

Is dat bestuur niks voor jou, maar wil je wel graag in een strijkkwintet/strijkkwartet spelen volgend jaar? Dan is GUSET zeker en vast naar jou op zoek! Stuur gerust een mail naar Maarten via voorzitter@guso.be om je kandidaat te stellen! Ook voor meer info hierover kan je bij hem – of bij één van de andere GUSET/GUSTAV-leden – terecht!

Woensdagavond: Ploegavond!

Tussen de examens door moet je af en toe natuurlijk ontspannen! En dat ontspannen kan je bijvoorbeeld doen door op een woensdagavond een pintje te gaan drinken (of ne warme choco, als je na de afterparty in de Pi-Nuts op je communicantenzieltje plechtig gezworen hebt nooit meer alcohol te drinken ;)). Je mag altijd alleen op café gaan, maar hoe meer GUSO-zielen, hoe meer vreugd natuurlijk! Post op Facebook gerust de vraag of er nog andere GUSO’ers graag met jou meegaan. Spreek een uur af in De Ploeg et voilà: dé garantie voor een geslaagde GUSO-avond! 

Na zonneschijn komt regen…

We speelden in de Christus-Koningkerk en de Bijloke de pannen van het dak, maar wat daarna kwam, was pure horror: de uitslag van de ticketwedstrijd! Met heel veel spijt in mijn eersteviolenhart moet ik jullie meedelen dat de tweede violen alweer de ticketwedstrijd gewonnen hebben… Het was een nek-aan-nekrace tot op de eindmeet met de eerste violen, maar ze gingen toch weer met het etentje lopen, de snoodaards! Daarom dus: proficiat, jullie kunnen zich verwachten aan een etentje volgend semester, verzorgd door team animatie! 

Voor de ‘pietjes-preciezen’ onder jullie: hieronder vinden jullie de eindstand van de ticketwedstrijd

 • 2de violen: 10,43
 • 1ste violen: 9,54
 • contrabassen: 6,75 (die mooie comeback is toch een applausje waard :p)

Maar gelukkig komt na regen terug zonneschijn

Genoeg droevig nieuws, straks begin ik nog te wenen 😉 Na regen komt zonneschijn en dus ook in deze nieuwsbrief! Want, zoals de GUSO-traditie het wil, is er in de donkere examenperiode een lichtpunt aan het einde van de tunnel: de PIZZADATE! Samen met je favoriete GUSO-vrienden pizza gaan eten tussen al dat studeren en examens maken door, dat klinkt toch fan-tas-tisch! Wil je dit absoluut niet missen? Vul dan snel de Doodle in, zodat we een datum kunnen prikken!

Blokken, doodgaan, examens maken… EINDE!, feest, zuipen, GUSO-BBQ!!

Nog meer leuke GUSO-vooruitzichten! Want tussen de examens door kan je al beginnen dromen van vakantie, zon, zwemmen… en de befaamde GUSO-BBQ!!! Op vrijdag 28 juni zullen we het GUSO jaar samen in schoonheid afsluiten en er voor de laatste keer dit jaar een ferme lap op geven! De locatie is nog top secret, maar duid die datum alvast aan met alcoholstift in je agenda, zodat je er zeker bij bent! Meer info over de BBQ volgt!

Nog een laatste keer alles op een rijtje:

 • Bedankt voor het fantastische semester, voor de prachtige muziek, voor jullie inzet en hulp waar nodig, voor de GUSO-liefde die jullie aan mekaar gaven!
 • Bestuur volgend jaar? -> mailen naar voorzitter@guso.be !
 • Meespelen met het nieuwe GUSET? -> mailen naar voorzitter@guso.be !
 • Woensdagavond naar de Ploeg?  -> post het in de GUSO-groep en je krijgt zeker mensen mee !
 • 2de violen: winnaars ticketwedstrijd  -> etentje volgend semester !   
 • Doodle pizzadate invullen !
 • 28/06: GUSO-BBQ: save the date !

Ziezo, dat waren mijn laatste woorden voor jullie :'( Dan rest mij alleen nog jullie te bedanken om steeds vlijtig mijn nieuwsbrieven – die soms heel langdradig waren en volstonden met onnozelheden – te lezen en jullie appreciatie hiervoor uit te drukken! Het was geweldig om wekelijks voor zo’n enthousiast publiek te schrijven, dus dank je wel; jullie zijn toppers stuk voor stuk!!! 

En nu: die examens gaan ownen zou ik zeggen! Geef er een lap op, laat die proffen een poepie ruiken! En als je er even door zit, denk dan aan de fantastische GUSO-herinneringen die we dit jaar ongetwijfeld gemaakt hebben, of denk al vooruit en begin al maar uit te kijken naar de Ploegavonden, pizzadate en BBQ!

Ik weet alleszins vanwaar Marie haar motivatie haalt in de examens 😉

Nu zullen jullie helaas tot oktober moeten wachten tot ik – of een ander welsprekend redenaar – de edele kunst van het nieuwsbriefschrijven opnieuw in ere herstelt en wekelijks boeiende schrijfsels verzint om jullie anders o zo kleurloze weekend op te fleuren.

Veel liefs (voor de laatste keer, snif)

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


All beautiful songs come to an end, and unfortunately also this fantastic GUSO year ends… 🙁 To cheer you up a bit in this dark period I have a last newsletter for you with heart-warming thanks and nice prospects!

Dankuwel, merci, thank you, gracias, obrigado, baie dankie, tack, спасибо, ευχαριστώ… (okay, you know what I mean ;))

We all know we have had two fantastic concerts, I think, but our conductor Steven is also happy to show his appreciation 😉

Congrats for the beauty of Friday night last – again impressed by all of you. Our godfather professor Maes was also happy, and many people were, I had the impression.

For the autumn program on Thaikovsky’s violin concerto … please wait – there will soon be a survey according to your wishes!

Make already a note of December 5 (Miry Ghent), December 6 (Miry Ghent) and December 7 (deSingel Antwerp)!

Maarten prefers to keep his thanks short and powerful, as always ( #not :p)

Thank you, dearest board, thank you, dear GUSO people, for the help, the music, the friendship! You are all the best!!!

After sunshine comes rain…

In the Christus Koning Church and the Bijloke, we played two lovely concerts, but what came after was ‘horror’: the result of the ticket competition! With a great deal of regret in my ‘first violin heart’, I have to inform you that the second violins have won the ticket competition … It was a neck-and-neck race to the finish line with the first violins, but they won the dinner again, the bad guys! Therefore: congratulations, you can expect a dinner next semester, provided by team animation!

Beneath, you find the statistics of the ticket competition:

 • 2nd violins: 10,43
 • 1st violins: 9,54
 • basses: 6,75 

But luckily sunshine returns after rain

Enough sad news, I’ll soon start crying 😉 After rain comes sunshine and therefore also in this newsletter! Because, as the GUSO tradition wants it, there is a bright spot at the end of the tunnel in the dark exam period: the PIZZADATE! Going to eat pizza with your favorite GUSO friends in between all that studying and taking exams, that sounds really good! Don’t you absolutely want to miss this? Then fill in the Doodle so we can set a date!

Blocks, dying, taking exams … THE END!, party, GUSO BBQ !!

Even more fun GUSO prospects! Because in between the exams you can already start dreaming of vacation, sun, swimming … and the famous GUSO BBQ !!! On Friday 28 June we will close the GUSO year together in beauty and party for the last time this year! The location is still top secret, but mark that date with alcohol marker in your diary so that you are sure of it! More info about the BBQ will follow!

One last time everything at a glance:

 • Thank you for the fantastic semester, for the wonderful music, for your efforts and help where needed, for the GUSO love that you gave each other!!
 • 2nd violins: winners ticket competition -> dinner next semester!
 • Fill in doodle for the pizza date!
 • 28/06: GUSO BBQ: save the date!

See, those were my last words for you 🙁 Then it is only for me to thank you for always diligently reading my newsletters – which were sometimes very long and were filled with silly things – and to express your appreciation for this! It was great to write for such an enthusiastic audience every week, so thank you, you are all great!

Now I wish you all a lot of success with your exams, go for it!!! 

Much love (for the last time…)

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: