Hoe?

Meedoen

In principe staat het orkest open voor iedereen, dus niet enkel voor studenten van de associatie UGent. Het spreekt echter voor zich dat bij een overaanbod aan bepaalde instrumenten voorrang gegeven wordt aan studenten. De uiteindelijke beslissing wordt genomen na de audities.

De audities

Iedereen die lid wil worden van het orkest, moet meedoen aan de audities. Laat je hier niet door afschrikken, want dit is vooral een eerste kennismakingsactiviteit, die ons toelaat de schikking van het orkest vast te leggen. Naast dit formeler gedeelte, kun je in een ontspannen sfeer de aanwezige leden al wat beter leren kennen.

Voor meer info kan je terecht bij onze vice-voorzitter.

Verloop van de audities

In het begin van elk semester worden er gedurende twee dagen audities georganiseerd, deze verlopen als volgt:

Je speelt een kort stukje dat je zelf kiest

Een voorbereide orkesttrek uit het programma

Een kort gesprekje omtrent motivatie, engagement en ervaring

Repetities

Vanaf de week na de audities wordt iedereen wekelijks verwacht op de repetities. Om op een efficiënte manier te kunnen werken binnen de beperkte tijd, spreekt het voor zich dat iedereen elke repetitie op tijd aanwezig is.
Indien je niet kan komen, verwittig je op voorhand de vice-voorzitter. Bij frequente afwezigheid, al dan niet verwittigd, kan het bestuur beslissen om de deelname aan het concert te weigeren.
Het repetitieschema kan je hier terugvinden.

Stages

Elk semester wordt er een stage georganiseerd. Deelname hieraan wordt sterk aanbevolen. Tijdens zo’n stage wordt er immers intens gewerkt aan het programma en worden onmisbare accenten gelegd. Naast repeteren worden uiteraard ook nog andere activiteiten voorzien, wat van de stages een onvergetelijke belevenis maakt.