Elf GUSO-elfjes!

(English version below)

 1. Woord van de opper-elf

“Eerst en vooral dank voor jullie concentratie en toewijding donderdag. Het was een intense repetitie maar ik ben u er erg dankbaar voor. Ik werkte verschillende keren met Marc Bouchkov. Hij is een goeie vriend van een van mijn beste vrienden tijdens de conservatoriumstudies. Natuurlijk ben ik blij dat hij dit nog wil doen… maar nog veel blijer als hij ook boft met jullie, jullie niveau samen, de ferme/gulle sfeer in het orkest. Hij was erg blij. Dat doet me heel erg veel plezier en dat komt door jullie.” _Steven

 1. De plan-elf

Maandag is het try-out in de Christus Koningkerk (zie concertbrief!). Dit wil zeggen dat we heel even goed repeteren en daarna doen alsof het concert is. Solisten Roxane en Alexey zullen ook aanwezig zijn. Er staat veel op het programma dus wees op tijd en probeer net zoals afgelopen donderdag goed en geconcentreerd te werken.  De planning van de plan-elf:

 • 19u20 graag iedereen aanwezig en klaar om te beginnen spelen
 • 19u30 sibelius met Roxane / 19u55 sibelius met Alexey
 • 20u20 en saga
 • 20u30 grieg + bis
 • 20u45 pauze
 • 21u00 doorloop
 • 22u10 einde
 1. Het aanwezigheids-elfje

Altijd vriendelijk en blij, zo kan je het aanwezigheidselfje omschrijven, maar deze week zal het niet waar zijn. Om de concerten tot een goed einde te brengen is het essentieel dat ALLE muzikanten op alle repetities/try-outs/raccords/concerten aanwezig zijn en dit elfje zal streng zijn.

Bij last-minute problemen of ziekte geef je altijd zo snel mogelijk een seintje aan Marieke via marieke@guso.be of 0493 79 39 56. Nu jullie donderdag hebben laten zien dat zelfs sneeuw jullie niet tegenhoud om op de repetitie te geraken, verwachten we iedereen deze week ruim op tijd op het appel!

 1. De fashion-elf

De fashion-elf staat bekend voor zijn gedurfde en gevarieerde kledingstijl. Op concerten heeft het echter een hele aparte stijl voor ogen die geen variatie toelaat. De stijl is zwart (zowel kledij als schoenen, muzikantenzieltjes moeten niet per se zwart zijn, met rood accent (naar keuze, maar subtiel) en een beetje preuts (lees: geen blote benen, wel panty’s, en opgepast met korte kleedjes als je cello speelt of op een podiumelement zit). Vermijd dat je na het concert alle worst-dressed lijsten haalt en kleed je via de richtlijnen van de fashion elf.

PS. Vergeet je concertkledij dit weekend niet mee naar Gent te nemen!

 1. Update van de ticket-elf

De ticketelf laat weten dat er voor ons concert in de Christus Koningkerk nog maar 100 tickets verkrijgbaar zijn. Voor de Bijloke zijn er nog zo’n 200 tickets op de markt. Hoog tijd dus om alle mensen die wel willen komen maar altijd pas last-minute hun tickets kopen aan te moedigen om dit spoedig te doen. Spreek mensen persoonlijk aan! Uit ervaring weten we dat de ticketverkoop de laatste dagen voor het concert hard kan gaan, en het zou spijtig zijn als jouw favoriete vriend, die last heeft van uitstelgedrag, ons concert zou moeten missen!

 1. Update van de wedstrijd-elf

De wedstrijdelf geeft ook graag deze tussenstand van de ticketwedstrijd mee:

 1. Eerste violen (met gemiddeld 7,7 tickets per muzikant)
 2. Tweede violen (met gemiddeld 7,67 tickets per muzikant)
 3. Slagwerk (met gemiddeld 6,5 tickets per muzikant)

Er zijn muzikanten die nog geen tickets verkocht hebben. Er is gelukkig nog tijd om hier verandering in te brengen! Komt jouw achterban luisteren naar het concert in de Singel? Mail dan het aantal toeschouwers naar judith@guso.be, zo kan onze ticketelf deze tickets meetellen voor de ticketwedstrijd!

 1. Elf-zonder-rijbewijs zkt helpfjes

De elfjes van logistiek offeren ongeveer hun hele week op aan de concerten, want het is een logistieke puzzel van jewelste! Vele handen maken het zware werk lichter, en dat is wel nodig, aangezien elfjes niet al te groot zijn. Sommige taakjes duren helemaal niet lang, en ze sluiten aan bij een concert waardoor het weinig extra moeite is om even te komen helpen.

Als elke GUSO’er zijn naam 1x op het hulpjesblad zet en dus ook 1x komt helpen, dan staat dat blad in geen tijd vol. Klik op deze link, zoek een leeg vakje en schrijf daar jouw naam op! Zo wordt jij een echt helpfje!

 1. Arm elfje

Ticketelfje Judith zoekt nog niet-GUSO helpende handen die het zien zitten om voor onze concerten te helpen aan de ticketbalie en na de concerten te helpen aan de bar. Als dank krijgen de helpers een volledig gratis ticket voor het concert! De ticketelf is nog op zoek naar 2 helpers voor de Christus Koningkerk en 2 helpers voor de Bijloke. Ken jij nog een arm elfje dat graag gratis naar ons komt luisteren in ruil voor een beetje licht labeur? Stuur dan naam + emailadres naar judith@guso.be.

 1. Sponsor-elfje

Sponsorelfje is op zoek naar 11 GUSO’ers om in 11 regio’s rondom onze concertlocaties op zoek te gaan naar in-natura-sponsors (bakkers, beenhouwers, frituren , kaasboeren, fruitwinkels…) zodat we tijdens de concerten veel lekkers hebben om op te eten. Kies in onderstaand document een zone, zet je naam op deze lijst, neem een hoopje sponsorflyers bij de hand en ga op tocht! De sponsor-elf dankt u alvast voor uw medewerking!

Sponsortocht kaart

 1. Hippe house-elfjes

Het GUSO doet graag speciale dingen, en dan nog liefst zo last-minute mogelijk. We kregen de vraag van house-muzikanten Curtis Alto om samen een kort project te doen dat het GUSO bekend kan maken op tot nu toe onoverwonnen promo-terrein. Curtis Alto zijn 3 broers die momenteel het mooie weer maken op festivals als Tomorrowland en Balaton Sound. Ze staan onder contract bij Spinnin’ Records (zeg maar grootste label van de industrie, big business dus). Deze sympathieke heren hebben om twee redenen onze hulp gevraagd.

Ten eerste zouden ze graag op muzikaal vlak wat dingen uitproberen met een symfonisch orkest en ten tweede hebben ze ook opgevangen dat je naast mooie klanken ook mooie beelden krijgt bij ons.  Ze willen bekijken of ze die beelden kunnen verwerken in een mogelijke videoclip. Voor dit project maken we gebruik van de muziek voor de concerten, je hoeft dus geen extra inspanning te doen.

Nu komt de vraag van het bestuur naar jullie toe: Zouden we genoeg volk kunnen overtuigen om vrijdag 8 december (dag van het concert in de Bijloke) al om 16u45 aanwezig te zijn ipv de gecommuniceerde 17u45 (3600 seconden vroeger dus). Zo kunnen we iets moois opnemen met deze hippe house-elfjes, een toffe ervaring én toch wel mooie reclame voor het GUSO!

Deelname aan het project is geheel vrijblijvend, al gaan we wel uit van de leuze: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Ga snel naar deze Facebookpost en laat aan ons weten of je vroeger aanwezig kan zijn of niet. Geen Facebook? Geen probleem! Mail snel naar bestuur@guso.be en laat weten of je er wel of niet kan bij zijn.

 1. Nieuws van de reiself

Om deze toch wel lange nieuwsbrief af te sluiten geef ik jullie nog graag wat leuk nieuws mee van de reiselfjes. Volgend semester gaan we op buitenlandse stage naar Hamburg en dit van 2 tot 7 april! Noteer in jullie agenda en reserveer deze dagen voor het GUSO zodat jullie allemaal zeker mee kunnen. De solist voor het celloconcerto gaat ook mee op reis, dus er zal hard gewerkt worden. Meer informatie volgt later.

Een kort overzicht:

 • Maandag, 19u20 aanwezig en speelklaar voor try-out in Christus Koningkerk
 • Wees op tijd + verwittig Marieke zo snel mogelijk bij problemen of ziekte!
 • Concertkledij meenemen naar Gent: zwart + rood accent
 • Tickets verkopen jongens! Uitverkopen die handel, yes we can!
 • Het zou fijn zijn als iedereen zijn naam minstens 1x op het hulpjesblad zet
 • Judith zoekt nog 2 concerthulpjes voor Christus Koningkerk en 2 voor de Bijloke (in ruil voor een gratis ticket)
 • Kies een zone en ga op sponsortocht! Dat is kei leuk, en misschien wordt jij wel voor eeuwig vereerd binnen het GUSO omdat jij voor lekker eten gezorgd hebt!
 • Project met Curtis Alto, vrijdag 8 december, aanwezig om 16u45 @ de Bijloke
 • Buitenlandse stage naar Hamburg, 2 tot 7 april

Jullie hebben waarschijnlijk wel door dat het een drukke week zal worden, maar hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ik! Het wordt een topweek, met concerten om nooit meer te vergeten! Hopelijk kunnen we in deze laatste week nog rekenen op jullie hulp en muzikaliteit zodat alles van een leien dakje loopt!

Met muzikale groet.

Jullie secretaris, Karen

PS. vragen/ideeën/opmerkingen/verhalen/bedenkingen/complimenten? Stuur ze anoniem naar onze virtuele ideeëndoos.

*******************************

 1. Words from our head-elf

“I want to thank you for your concentration and dedication during the rehearsal on Thursday. It was an intense rehearsal but I am gratefull for it. I worked with Bouchkov a couple of times. He is a great friend of one of my best friends from my time at the conservatory. Of course I am glad he wants to do this with us… but I become much more happy when he is lucky to play with you all, your level together, the great atmosphere in the orchestra. He was very happy. That gives me great joy and I have you all to thank for that. “ _Steven

 1. The plan-elf

On Monday we have our try-out at the Christus Koningkerk (Check the concert letter). We will rehearse one last time and afterwards we will pretend to play a concert! Soloists Roxane and Alexey will be present as well. We have a lot of work, so try to stick to the schedule:

 • 19u20 everybody present and ready to start
 • 19u30 sibelius with Roxane / 19u55 sibelius with Alexey
 • 20u20 en saga
 • 20u30 grieg + bis
 • 20u45 break
 • 21u00 try-out
 • 22u10 end
 1. The attendance-elf

Always nice and happy, that’s how we know our little attendance-elf, but this week, she will be very strict! We would like every musician to always be present and always be on time! If you become ill or have a last-minute problem at times of rehearsals/try-outs/concerts, please let Marieke know as soon as possible. You can reach her via marieke@guso.be or 0493 79 39 56. If the snow didn’t stop you of getting to rehearsal on time last Thursday, we’re sure you will all be present on time at all our appointments this week.

 1. The fashion-elf

The fashion elf is known for his dared and varied clothing style. But for concerts he prefers a very specific style of clothing: black (for clothes and shoes), a red accent (free choice here, but make is subtle please) and decent (no bare legs, wear panty’s please + be careful of short dresses when you play cello or if you are sitting on a stage (winds) ). Follow this dress-code and you will not end up on this week’s worst-dressed list.

PS. Do not forget to pack your concert outfit when you travel to Ghent at the end of this weekend!

 1. Update from the ticket-elf

For our concert at the Christus Koningkerk there are only 100 tickets left, for the concert at de Bijloke we still have about 200 tickets. Time to convince all the people who promised to get a ticket, but didn’t yet, to buy a ticket asap! We know from experience that ticket sales go fast in the last days before the concert!

 1. Update from the competition-elf

Here is an update from the big ticket-selling competition:

 1. First violins (average of 7,7 tickets per musician)
 2. Second violins (average of 7,67 tickets per musician)
 3. Percussion (average of 6,5 tickets per musician)

The competition elf has noticed that some GUSO musicians have sold zero tickets so far. Luckily there is still a little bit of time to change that and sell a lot of tickets! If your audience will come listen to us at the concert in de Singel (Antwerp), you can send how many of them will come to judith@guso.be and she will make them count for the ticketing competition.

 1. Elf-without-drivers-license is looking for help

Our logistic elfs will donate all their time this week to GUSO. There’s a lot to be done, and it would be great if they get a lot of help! There are different moments when they need help, and some tasks only take little time (like loading the camionetten). If every musician helps once, we will fill all the helping-spots in no time! So klick on this link, look for an empty space and put your name there. Then come and help at the right moment at the right place and you will make the logistic-elfs very happy.

 1. Poor little elf

Our ticket-elf Judith is still looking for helping hands for the ticketing right before the concert and for the bar right after the concert. She still needs two persons for the Christus Koningkerk and two for de Bijloke. Do you know someone who wants to come and help us for a free ticket? Send name and email address to judith@guso.be.

 1. Sponsor-elfje

Sponsorelf is looking for 11 GUSO’ers who want to check out all bakeries, butchers, frituren, cheeseshops, fruitshops in 11 different regions in Ghent. This way we can get in-natura-sponsors and we will have a lot of great food to eat during the concert evenings. Chose a region in the document below, put your name on this list, take some sponsor flyers and go out into the world! The sponsor-elf will be greatful and you will receive GUSO fame for fixing food!

Sponsortocht kaart

 1. Hip house-elfs

GUSO loves special projects, especially when they are very last-minute! This week, we got a proposal from house-musicians Curtis Alto. They would like to do a short project with us that will make GUSO more known with a new audience.

Curtis Alto are three brothers that have played big festivals like Tomorrowland and Balaton Sound. They have a contract at Spinnin’Records (the biggest label in the industry, so big business). They would like to try out some musical things with symphonic orchestra and make a videoclip of it!

We would like to know if you would like to participate in this project. More concrete it will mean that on Friday December 8th, you have to be present in de Bijloke at 16h45 instead of the previously said 17h45. In this hour, there we will show Curtis Alto some symphonic magic. There is no preparation needed for this project, we will use music that we will play at our concerts.

You don’t have to move heaven and earth to participate in this project, but of course it would be nice to have many GUSO’ers there. Go to this Facebookpost and let us know if you are able to come earlier and participate. No Facebook? No problem! Sen dan email to  bestuur@guso.be and let us know if you can be present are not.

 1. News from the travel-elf

Some great travel news! Next semester, we will have a rehearsal week abroad! We will travel to Hamburg, Germany to rehears and have fun. Write down the dates April 2nd till 7th and reserve those days for GUSO. Our cellist soloist will join us in Hamburg, so we will be able to rehearse a lot! More info on this will be available next semester!

A short overview:

 • Monday, 19h20 everybody present and ready for the try-out at Christus Koningkerk
 • Be on time for everything this week and notify Marieke asap in case of trouble or illness
 • Do not forget to bring your concert outfit to Ghent: black with a red accent
 • Sell as many tickets as possible! Selling out? Yes we can!
 • It would be great if everybody came to help at least once this week, put your name on the list
 • Judith is still looking for 4 people who want to help at our concerts in exchange for a free ticket
 • Chose a region in Ghent and go look for Sponsors!
 • Project with Curtis Alto, vrijdag 8 december, present at 16u45 @ de Bijloke if you’re able to make it
 • Rehearsal week abroad in Hamburg, April 2nd till 7th

It will be a busy week, but hopefully it will be the best week of our semester! I am looking forward to it and I hope you do as well! I will see you all soon at the rehearsals/concerts and a little before that to lend a helping hand!

Musical regards.

Your secretary, Karen

PS. Questions/remarks/ compliments/concerns/ stories/poems for GUSO? Send them anonymously to our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: