GUSO aan het werk!

Jullie hebben het wel al gemerkt de vorige repetitie: we zijn nu echt vertrokken voor het harde werk! Volgende week is het al onze eerste partiële repetitie, waar er per sectie stevig zal gewerkt worden!!

Partiële repetities: quid?

Volgende week woensdag zullen alle secties apart repeteren om bepaalde passages eens goed ‘uit te kuisen’ De passages die zullen gerepeteerd worden, zullen jullie nog doorgestuurd krijgen van jullie aanvoerders via mail. Houd jullie mailbox dus zeker goed in de gaten!! Benieuwd naar jullie coaches?? Ik laat jullie alvast niet langer in spanning: 

 • viool 1:  Robin Van Heghe
 • viool 2: Bernard Dewulf
 • altviolen: Dino Dragovich
 • celli: Artem Shmahaylo
 • contrabassen: Bram De croix
 • houtblazers: Niels Hap
 • koperblazers: Stefaan De Loenen
 • slagwerk: Jan Huylebroeck

Tot slot nog wat inspirerende woorden van onze dirigent Steven

Doe een bijzondere inspanning voor jezelf, maar ook voor je collega-muzikanten die daarvan zullen genieten. Het is NU! De beklimming van Mount Olympus is begonnen… samen sterk zullen we zegevieren!

We zullen ook allemaal op andere locaties repeteren, maar die worden ook nog meegedeeld via mail! Kom zeker eerst naar de Trechterzaal om pupiters voor jouw sectie te halen. Zorg ook dat je op tijd bent, zo kunnen we alles uit de repetitie halen!

Kan je er volgende week helaas niet bij zijn of ben je later? Laat dan zeker iets weten aan onze vice-voorzitter Marieke via vice@guso.be !

Wat zullen we drinken 7 dagen lang…?

Bier! Dat hebben we vorige week op de cantus alleszins genoeg gedronken! Maar dat bier was natuurlijk niet gratis, dus dat moet ook betaald worden 😉 Ben je vorige dinsdag naar de cantus geweest? Schrijf dan snel 10 euro over naar BE30 7370 1925 1311! Heb je water gedronken die avond? Dan moet je maar 2 euro overschrijven 😉 Breng het aub zo snel mogelijk in orde, dan hoeft Judith achteraf niet te zagen (en hoef ik het niet elke week in de nieuwsbrief te schrijven) :p

Vrienden van het GUSO

Uiteraard zijn we allemaal één jolige bende, maar er bestaat ook zoiets als ‘vrienden van het GUSO’. Dat zijn mensen (ouders, familie, vrienden… van onze leden) die het GUSO financieel ondersteunenin ruil voor gereserveerde en goede concertplaatsen & een kleine attentie bij de concerten. Voor de nieuwtjes onder jullie: vraag thuis zeker al eens na of jouw ouders/familie dit niet zien zitten. We (en Kriene in het bijzonder) zijn onze vrienden altijd zeer dankbaar!!

Alles op een rijtje:

 • 06/03: partiële repetitie –> hou mailbox in de gaten voor passages! We spreken af in Trechterzaal om 19u28 🙂  –> als je niet kan komen, laat iets weten aan Marieke via vice@guso.be !
 • Cantus betalen –> 10 euro (bier)/ 2 euro (water) overschrijven naar BE30 7370 1925 1311 
 • Vrienden van het GUSO: laten weten aan Kriene (kriene@guso.be)!

Voila, een korte nieuwsbrief dus, maar boordevol belangrijke informatie! Tot woensdag allemaal!! En wees zeker op tijd, dat is leuker samenwerken voor iedereen! 🙂

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


GUSO at work!

You have already noticed the previous rehearsal: we are now real! Next week it will be our first partial repetition, where per zone will be processed firmly !!

Partial rehearsals: quid?

Next week Wednesday all sections will rehearse separately in order to ‘clean out’ certain passages. The passages that will be rehearsed will be forwarded to you by your captains via e-mail. So keep an eye on your mailbox! Curious about your coaches ? I leave you no longer in suspense:

 • violin1:  Robin Van Heghe
 • violin 2: Bernard Dewulf
 • violas: Dino Dragovich
 • celli: Artem Shmahaylo
 • basses: Bram De croix
 • woodwinds: Niels Hap
 • brass players: Stefaan De Loenen
 • percussion: Jan Huylebroeck

We will also rehearse at other locations, but they will also be communicated via mail! Be sure to come to the Trechterzaal first to get pupiters for your section. Also make sure you are on time, so we can get everything out of the rehearsal!

Can you unfortunately not be there next week or will you be later? Then let us know something about our vice-chairman Marieke via vice@guso.be!

Friends of the GUSO

Of course we are all one nice friend ‘gang’, but there is also something like ‘friends of the GUSO’. These are people (parents, family, friends … of our members) who support GUSO financially in exchange for reserved and good concert places & a small attention at the concerts. For the new people among you: be sure to check whether your parents / family are interested. We (and Kriene in particular) are always very grateful to our friends !!

Everything in short:

 • 06/03: partial rehearsal -> keep an eye on the mailbox for passages! We will meet in Trechterzaal at 7.28 pm 🙂 -> if you can not come, let Marieke know via vice@guso.be!
 • Friends of the GUSO: let Kriene something!

Voila, that was it for this week! See you all Wednesday !! And be sure to be on time, which is more fun for everyone! 🙂

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: