GUSO, beter laat dan nooit

(English summary below)

Een gepaste soundtrack voor een nieuwsbrief op zaterdagavond vind je hier. En nu lezen maar!

De TIJD gaat snel, gebruik haar wel

Woensdag is het partiële repetitie. Steven zullen we dus een weekje moeten missen. Gelukkig heeft hij nog wat wijze woorden om de week goed door te komen:

“in de laatste rechte lijn naar de stage mag iedereen de partituur beginnen kennen

dwz

wie nog niet oefende of naar de muziek luisterde, graag uit solidariteit met de GUSO-collegae een inspanning thuis

tijdens de volgende 2 weken.

als je oefent zal iedereens plezier groter worden, ook dat voor jezelf

als je daartoe bereid bent is het nu de moment om er in te vliegen  “

Hopelijk is iedereen bereid een tandje bij te steken – in het bijzonder zij die nog tot hier 0,0 inspanning leverden”

Dus lieve GUSO’ers de TIJD van je verstoppen achter een leger andere strijkers is officieel voorbij. Oefen je partituur goed, dan leer je persoonlijk veel meer bij TIJDens de repetities en klinkt het hele orkest meteen een pak beter!

Woensdag verwachten we iedereen om 19u15 op de juiste locatie om de lokalen klaar te zetten. Om 19u28 zit iedereen op z’n stoel om te stemmen. Wees op TIJD! Marieke heeft overal ‘little birds’.

 • Trechterzaal (Therminal): Violen I + II
 • Plenaire vergaderzaal (Therminal): Altviolen
 • Turbinezaal (Therminal): Celli
 • Vergaderlokaal 2 (Therminal): Bassen
 • Vergaderlokaal 1 (Therminal): Houtblazers
 • Lokaal 100.017 (Blandijn): Koperblazers

Alles op z’n TIJD

En deze week hebben jullie allemaal 1 erg belangrijk ding te doen (buiten oefenen dan) en dat is de stage betalen!!!

Onze penningmeester Annelies heeft iedereen de strenge deadline van woensdag 28 maart 2018 gegeven om 300 euro over te schrijven op het GUSO rekeningnummer: BE30 7370 1925 1311. Vermeld ook zeker ‘STAGE + VOORNAAM + NAAM’ zodat ze zeker weet wie er flink op TIJD betaald heeft.

In een mum van TIJD…

… zullen we in Hamburg zijn! Lees daarom allemaal tijdig jullie stagebrief na. Als je de stagebrief nu al kwijt bent, of liever eens de Engelstalige versie leest, dan kan je de stagebrieven hier vinden.

De tijd heelt alle wonden

Gelukkig maar! Anders zouden we waarschijnlijk niet naar Duitsland op stage kunnen gaan. Woensdag klinken we op de pico bello diplomatische relaties tussen België en Duitsland tijdens onze über-Duitse baravond! Het Duits bier en bijhorende hapjes zullen voor jullie klaarstaan in de Trechterzaal!

De boog kan niet alTIJD gespannen staan

Daarom bouwen we woensdag na de repetitie een heus feestje! En dat doen we in gepaste outfit. Voor onze verkleedrepetitie nodigt team sfeerbeheer jullie allemaal uit om als een DUO verkleed te komen! Welk duo dat is, kies je helemaal zelf! Nog geen wederhelft gevonden om je duo te vervolledigen? Geen probleem! Spreek je meter/peter of iemand van team sfeerbeheer aan, of zet een advertentie op de GUSO Facebookgroep.

De TIJD vliegt voorbij als je interessant nieuws aan het lezen bent. Helaas ben je al aan het einde van deze nieuwsbrief gekomen. Ik zie jullie allemaal woensdag (als ik jullie nog herken in al die leuke verkleedoutfits!)!

Met muzikale groet

Voor alTIJD jullie secretaris, Karen <3

 

*********************************************

First of all, put on this great song. The perfect soundtrack for this newsletter in the theme of TIME! Unfortunately I have to mention that not everything was easy to translate this TIME, sorry!

TIME flies

Wednesday we’re having our second partial rehearsal. That means that we will have to miss Steven for a week. Sad sad TIMES. Luckily he took the TIME to write some words for all of us: (roughly translated…)

“In the last straight line towards Hamburg, everybody should start knowing all the notes

That means

Who did not practice or listened to the music yet, please make an effort to be solidary with your GUSO colleagues

At home

During the next two weeks

If you practice, everybody will grow, that also for yourself

If you are willing to do that, now is the TIME to do so

I hope everybody is prepared to go the extra mile- especially those who have not made any effort so far”

So dear GUSOers, the TIME of hiding behind an army of strings is officially over. Practice your notes well. If you do so, you will personally learn a lot more during rehearsals and it will make the entire orchestra sound way better in no TIME!

On Wednesday we expect everybody at 19h15 at the right location to put out some chairs. At 19h28, everybody should be ready to tine. Be on TIME! Marieke has little birds everywhere.

 • Trechterzaal (Therminal): Violins I + II
 • Plenaire vergaderzaal (Therminal): Viola
 • Turbinezaal (Therminal): Celli
 • Vergaderlokaal 2 (Therminal): Basses
 • Vergaderlokaal 1 (Therminal): Woodwinds
 • Room 100.017 (Blandijn): Brass

In the nick of TIME

It’s important to pay your trip to Hamburg on time! Our lovely lord chamberlain has set the deadline for payments at Wednesday March 28th 2018. Please send your 300 euros to our GUSO account: BE30 7370 1925 1311 at that day the latest. Mention ‘STAGE + FIRST NAME + LAST NAME so that our lovely Annelies knows who of you payed on TIME.

In no TIME…

… we will be in Hamburg! Great! If you have great Google translate skills and have already understood everything on our ‘stage’ letter, amazing! If Google struggled a little with the letter, today is your lucky day. You can find the English version of the letter here.

TIME heals all wounds…

Luckily! Otherwise we would not be able to go to Germany for our ‘stage’. On Wednesday, we will raise our glass full of German beer to the great diplomatic relationships between Belgium and Germany during our über-German bar night. The beer will even be accompanied by some great German snacks.

Beer and snacks, sounds like a great DUO to me!

And that’s why we’re taking our rehearsal and bar-evening to an even higher level by dressing up! Come dressed as a DUO (or trio if you like). Which duo you will be is entirely up to you. Haven’t found a partner yet? No problem! Ask your godmother/father or our animating team for help or put an ad in our Facebookgroup.

TIME flies if you’re reading interesting news. Unfortunately we’re at the end of this letter already. I will see you all on Wednesday. That is if I can recognise you in your awesome DUO outfits of course!

With musical regards

Till the end of TIME, your secretary, Karen


Geplaatst

in

door

Tags: