GUSO Countdown

(English summary below)

#10: Wijze (en ongecensureerde) woorden van Steven

“Volgende woensdag, 2 mei, 19.30 – 22.00, de grote Generale

met solist

met opname

jullie zijn in staat om in de volgende weken een erg goed orkest te worden, laat het u niet ontglippen, leef ervoor!

iedereen 200% aanwezig, in beste gezondheid, grootste concentratie en toewijding,

vriendelijk omdat elk vriendelijk signaal iemand anders beter doet spelen, ook ’n beetje cool omdat vriendelijk zo eenzijdig en goedkoop kan zijn… balans tussen beide is de top… zoals balans in de orkestklank geniaal kan zijn

it is all a question of being balanced!

voeg ’n goeie duvel toe aan uw granendieet, ga sporten maar zet u nu en dan neer langs de weg, eet geen vlees maar soms toch”

Wees op tijd lieverds, allemaal aanwezig in de Therminal om 19u15 en zoals altijd om 19u28 klaar om te stemmen. Ga je te laat zijn? Laat dit dan tijdig aan Marieke weten via marieke@guso.be of +32 493 793956.

#9 Na de generale: de try-out

Dit weekend zal heerlijk lang zijn. Voor sommigen is er tijd voor feest, extra lang slapen of voor veel schoolwerk. En voor jullie allemaal extra tijd om thuis te oefenen. Als je de moeilijke trekjes niet onder de knie hebt voor de generale repetitie zal het ditmaal niet de schuld van de sossen zijn.

Het weekend daarop zal druk zijn. We gaan niet alleen op café met onze Noorderburen (Het studentenorkest uit Leiden komt op bezoek op vrijdagavond 4 mei), maar we hebben ook onze Try-out. Die zal plaatsvinden op zondag 6 mei van 19u30 tot 22u in de Christus Koningkerk in concertkledij! (Concertkledij is alles zwart, ook je schoenen, en een smaakvol rood accent).

#8 Hoe meer GUSO, hoe beter

Dat dachten onze allerliefste aanvoerders ook. Daarom lassen we tussen de concerten een korte repetitie in. Op die manier kunnen we eventuele brandjes blussen of gewoon ons zelfvertrouwen nog wat opkrikken door kei goed te spelen.

We repeteren op woensdag 9 mei van 19u30 tot 21u in de Therminal. Zo heeft iedereen die avond nog wat tijd over voor schoolwerk, een pint, een wandeling of een beetje meditatie.

#7 Helpers groot of klein, moeten voor een gratis ticket bij Judith zijn

Voor ons concert op 7 mei in de Christus Koningkerk zijn we nog op zoek naar familie, vrienden, partners, kotgenoten… van GUSO’ers die in ruil voor een gratis ticket voor dat concert een uur voor het concert willen komen helpen met het scannen van de tickets en met het begeleiden van VIP’s naar hun plaats in de zaal. Ken jij geïnteresseerden? Stuur dan hun naam en contactgegevens naar judith@guso.be.

#6 Over 7 mei en tickets gesproken…

Met veel blijdschap kan ik jullie melden dat onze twee concerten in de Minard Schouwburg zo goed als uitverkocht zijn! Hoera! Van het concert in de Christus Koningkerk kan ik dat helaas nog niet zeggen. Tot nu toe zijn slechts 25% van de tickets verkocht. We rekenen op jullie overtuigingskunsten om de overige 75% van de tickets ook te verkopen. Jullie kunnen er namelijk een lekker etentje voor in de plaats krijgen door onze ticketwedstrijd.

Een voorlopige tussenstand: Koperblazers op 3, houtblazers en altviolen gezamenlijk op 2 en de celli op de allereerste plaats!

#5 Allemaal GUSO-vrienden

Op onze concerten krijgen de Vrienden van het GUSO altijd een ware VIP-behandeling. Onze Vrienden helpen het orkest vooruit, en daarom worden ze twee keer per jaar lekker in de watten gelegd met een fantastisch concert en een kleine attentie. We zijn nog op zoek naar iemand die contacten heeft bij een chocolade- of snoepwinkel en die deze contacten kan overtuigen om het GUSO in natura te sponsoren. Zo kunnen we onze vrienden bedanken met wat zoetigheid. Mail snel naar judith@guso.be.

#4 Op zoek naar nieuw, ondernemend bloed

Het GUSO is zoals elk jaar op zoek naar geïnteresseerden om zich bij het bestuur te voegen. Zie jij het wel zitten om je voor het GUSO te engageren? Neem je volgend jaar graag een grote of een kleine taak op jou? Laat dit dan snel weten aan Hannah via hannah@guso.be. Vertel haar vrijblijvend wat je graag wil doen, en dan zorgt zij ervoor dat alle bestuursfuncties mooi ingevuld geraken met enthousiaste GUSO’ers!

Voor meer informatie over de hoe en wat van het bestuur kan je altijd bij iemand van het huidige bestuur terecht! Durf te vragen!

#3 Hamburg al vergeten? Ik dacht het niet

Onze buitenlandse stage is nog maar net achter de rug, en het GUSO denkt alweer aan de toekomst. Omdat we jullie elk jaar zo’n onvergetelijke reis willen aanbieden, hebben we het reisbestuur nu al aan het werk gezet. Voordat ze echt beslissingen maken, willen ze graag jullie mening over de buitenlandse stages horen. Daarom vragen we aan iedereen om deze korte enquête in te vullen.

#2 2456

… het aantal likes dat de GUSO Facebookpagina momenteel heeft. Denk allemaal zeker nog eens aan het doel van 2600 likes tegen de GUSO BBQ op 29 juni. Suggesties voor een tegenprestatie door Hannah en Steven op diezelfde BBQ mogen nog steeds anoniem doorgestuurd worden via onze virtuele ideeëndoos.

#1 Reclame

Wanneer onze concerten achter de rug zijn en je last hebt van het immense zwarte gat, dan kan je gerust op andere manieren aan je wekelijkse shot muziek geraken. Bijvoorbeeld door naar het festival Muziek in de Kleurfabriek in Drongen te gaan. Meer info op www.muziekindekleurfabriek.be

Voilà, dat was het al voor deze week. Ik hoop dat jullie genieten van de komende 10 spannende dagen. Het wordt leuk, we gaan genieten, ik voel het. Ik zie jullie allemaal woensdag voor een fantastische generale repetitie met Paul.

Met muzikale groet

Jullie secretaris, Karen

P.S. Opmerkingen/ideeën/ vragen/ klachten? Stuur ze anoniem naar ons door via de virtuele ideeëndoos.

*************************************************************

#10: Wise and uncensored words by Steven

“Next Wednesday, May 2nd, 19h30 -22h00, the big dress rehearsal

with soloist

with recording

you are capable to become a really great orchestra in the next couple of weeks, don’t let this slide,

live for it!

everyone present for 200%, in the best health, the biggest concentration and dedication,

nice because every friendly signal will make someone else play better, also a little bit cool because being friendly can be one-sided and cheap… balance between both would be the best…. the way balance in the orchestra sound can be genious

it’s all a question of being balanced!

add a ‘Duvel’ to your diet of grains, do some sport but stop and sit down along the road, don’t eat meat, but do sometimes though”

Be on time sweet GUSOers, everyone present at the Therminal at 19h15 to set up and ready to tune at 19h28. If you’re going to be late, let Marieke know via marieke@guso.be or +32 493 793956.

#9 After the dress-rehearsal: the try-out

This weekend will be lovely and long. For some there will be time to party, for some to sleep or to work for school just a bit more. And for all of you, there’s more time to practice at home. If you don’t manage the difficult passages in the pieces by the Wednesday, it will not be the fault of the socialists

The weekend after this one will be busy. We’re not only going out with our Northern neighbours (the student orchestra from Leiden in the Netherlands is visiting Ghent on Friday May 4th and we’re taking them to a bar in the evening), we’re also having our try-out on Sunday May 6th at the Christus Koningkerk from 19h30 till 22h. This will be in concert clothes (All black, shoes included, with a tasteful red accent).

#8 The more GUSO, the better

That’s what our dearest captains thought too. Therefore, we’re having an extra, but short, rehearsal in between our concerts. That way we can mend our wounds in case something went wrong, or we can lift up our confidence levels even more! (it’ll probably be the second option, because we’re playing really good already!)

We’re rehearsing on Wednesday May 9th from 19h30 till 21h at the Therminal. This way everybody still has time to work for school, go for a drink, take a walk or do some meditating that evening.

#7 Helping hands for Judith

We’re also looking for non-GUSO helping hands for our concert on May 7th. Do you have family, friends, partners, roommates… who would love to come help us one hour before the concert? Great! Send their name and contact details to judith@guso.be so she can get in touch with them. Helpers will receive one free ticket for that concert. Tasks are mainly scanning tickets and guiding VIP audience to their reserved seats. Easy!

#6 About May 7th…

I am very happy to announce that the concerts in Minard are both sold out! Hooray! Unfortunately I cannot say the same about our concert in Christus Koningkerk. Only 25% of tickets have been sold. We’re counting on all of you to sell the other 75% as well. Keep in mind the great dinner you can win with your entire section when you win the ticketing competition.

Right now, the top 3 for the competition are: Copper on 3rd place, woods and violas on 2nd and celli on the first place! A lot can change! Sell those tickets and sell them soon!

#5 All those GUSO-friends

At our concerts, we like to give our GUSO-friends a special VIP-treatment. Therefore we’re looking for someone who knows someone with a candy or chocolate store. It would be great if such a store could sponsor ‘in natura’ so that we can treat our friends on something sweet. Do you know someone? Mail to judith@guso.be.

#4 Looking for new blood

Just like every year, GUSO is looking for people who would love to take on a function in the board. Do you feel like engaging yourself for GUSO even more by taking on a small or big position in the driving force behind GUSO? Great! Just let Hannah know via hannah@guso.be so she can start making the puzzle in order to give everybody the task of his/her dreams.

Want more information? Don’t hesitate to ask any of us. We’ll gladly answer all your questions.

#3 Forgot about Hamburg already? I don’t think so

Our rehearsal week abroad has only just finished, and GUSO is already looking to the future. Because it’s one of our goals to offer all of you such an unforgettable trip every year, we’re already starting the preparations for next year. Before we’ll start  making decisions on where to go, we’d love get your input. If you like, you can fill in this survey. It’s in Dutch, but not super hard to translate with Google I think.

#2 2456

… the number of likes on our GUSO Facebookpage right now. Don’t forget our goal of getting 2600 likes by the time of the GUSO BBQ on June 29th. Suggestions for the counteract by Hannah and Steven on that same BBQ can be send to us anonymously through our virtual ideabox.

#1 Spam

When our concerts are all finished and you are feeling empty inside, there are many ways to fill the black hole that you’re feeling. One way is to go to the Muziek in de Kleurfabriek music festival in Drongen. More info at www.muziekindekleurfabriek.be

Voilà, that was it for now. I hope that you will enjoy the tensions that will be building in the next ten days. It’s going to be fun, we’ll enjoy it 100%, I can feel it. See you all on Wednesday for an amazing final rehearsal with Paul.

With musical regards

Your secretary, Karen

P.S. Remarks/questions /idea’s/complaints? Send them to us via our virtual ideabox.


Geplaatst

in

door

Tags: