GUSO, lekkerrrrrrr!

(English summary below)

Er zijn zo van die dagen waarop je honger hebt… dat kan gebeuren. En natuurlijk is er één erg voor de hand liggende oplossing voor dit probleem: ETEN! Maar de Brug én de Kastart zijn gesloten vandaag… wat nu???

Spaghetti à la GUSO dan maar! In een paar eenvoudige stappen.

Stap 1: ga naar de winkel en koop alle ingrediënten

Als je een back to basics kok bent, dan ga je waarschijnlijk voor de goedkoopste pasta, een pakje geraspte kaas en een pot bolognesesaus. Je zal eten hebben, maar ik kan niet beloven dat het ook echt lekker zal zijn. Als je iets ambitieuzer bent, zal je heel goed moeten nadenken over alle ingrediënten die je in je pastasaus wilt verwerken: verse tomaten, ajuin, wortelen, selder, champignons, paprika in drie kleuren, verse basilicum, een heerlijke kruidenmix… Het vraagt wat energie om van al die kleine stukjes een mooi geheel te maken, maar het koken zal een zeer bevredigende ervaring zijn. En zo ook onze partiële repetities!

Net zoals je pastasaus, bestaat het GUSO uit vele verschillende secties. We halen alle ingrediënten uit elkaar deze week, om de week daarna weer samen te mengen en een lekkerrrrrrrr geheel te vormen.

We verwachten iedereen om 19u15 op de juiste locatie om stoelen en banken aan de kant te schuiven zodat de repetitie om 19u28 kan beginnen.

 • Violen 1+2 @ Trechterzaal, Therminal
 • Altviolen @ lokaal 05.03.110.046, Blandijn
 • Celli @ lokaal 05.03.100.072, Blandijn
 • Contrabassen @ vergaderlokaal 2, Therminal
 • Koperblazers @03.100.017, Blandijn
 • Houtblazers @03.120.012, Blandijn

Het adres van de Blandijn is Blandijnberg 2.

Slagwerkers mogen vrijblijvend een gezellige tête à tête organiseren en zijn uiteraard zeer welkom voor een pint of een petekind na de repetitie!

Stap 2: het minder leuke aspect van koken

Je hebt al je ingrediënten en komt vol goede moed in de keuken van je kot. Tot je grote spijt ontdek je dat jouw afwas van de hele week nog in de lavabo staat. Afwassen voor je kan beginnen koken is niet leuk.

Wat ook niet leuk is, is een repetitie waar alle muzikanten te laat zijn, of erger nog, eentje waar de muzikanten niet opdagen! Horror! De bedoeling is uiteraard dat alle GUSOers alle repetities aanwezig zijn, maar uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Ben je afwezig bij een repetitie of zal je te laat zijn? Laat dat dan zeker goed op voorhand aan onze vice-voorzitter Marieke weten.  Je kan haar mailen via vice@guso.be of bellen/smsen via 0493793956.

Stap 3: het koken kan beginnen maar…

…ineens heb je een dringende culinaire vraag. Je kotgenoten zijn helaas waardeloos als het op koken aankomt en de wifi in de keuken in zo slecht dat je ook Jeroen Meus niet kan raadplegen. Je wilt je bomma bellen maar die is op dit uur altijd naar de kapper. Er is nog maar één optie: je meter of peter bellen!

Woensdag na de repetitie zorgt team sfeerbeheer voor een leuke meter- en peteravond. Alle nieuwe GUSOers krijgen dan een meter/peter toegewezen die hen wegwijs kan maken in het GUSO. In een groep van 75 nieuwe mensen lijkt het ons wel leuk om toch één bekend gezicht te hebben. En moest het ooit gebeuren (de kans is heeeel klein maar toch) dat je een vraag hebt waarvan het antwoord niet in de nieuwsbrief te vinden is, dan kan je altijd terecht bij je meter/peter.

We nodigen alle nieuwe GUSOers dus van harte uit om na de repetitie naar de Trechterzaal te komen en daar even te blijven plakken. (Oudere) GUSOers die zich geroepen voelen om een nieuwtje onder hun vleugels te nemen, mogen zich na de repetitie melden bij team sfeerbeheer.

P.S. culinaire kennis is een voordeel, maar het is niet vereist om het meter/peterschap op te nemen.

Stap 4: het koken zelf

Groenten snijden kan je erg goed… in de examenperiode heb je namelijk veel ervaring opgedaan met zagen (en snijden lijkt daar wel wat op). Maar dan… ondanks het goede advies van je meter/peter lukt het koken toch niet zo goed. Gelukkig ben je een eerste viool en heb je nog een GUSO etentje tegoed. Je belt team sfeerbeheer en in een wip hebben ze voor jou een schitterende maaltijd bereid.

Eerste violen, op 8 maart mogen jullie je voeten onder tafel schuiven en genieten van veel lekkers. Aan alle andere secties: op het einde van het semester maken jullie opnieuw kans op een gezellig etentje met je hele sectie. Het enige wat je daarvoor moet doen is super veel concerttickets verkopen!

Stap 5: mmmmmm…

Het eten is heerlijk! Maar een beetje pikant. Tijd voor een drankje (of twee) om de heetheid een beetje door te spoelen. Je bent een student, dus neem je een koud pintje uit de koelkast.

Woensdag na de repetitie zullen er zoals gewoonlijk koude pintjes (en andere lekkere drankjes) koud voor ons klaar staan. Drink iets aan democratische prijzen tijdens de meter-peter avond en daag nadien je pupitermaatje uit voor een spelletje beerpong!

Stap 6: de opkuis

Om te vermijden dat je de volgende keer weer eerst moet afwassen voor je kan beginnen koken, besluit je om meteen na het eten de opkuis te doen. Je herinnert je de inspirerende speech van Hannah vorige week waarin ze het belang van sorteren in de Therminal benadrukte. Sorteren, dat wil jij ook wel doen!

2557bj

Zo lieve GUSOers, dat was het nieuws van deze week. Hopelijk hebben jullie er niet al te veel honger van gekregen. Ik zie jullie allemaal woensdag na de partiële repetitie om de nieuwe GUSOers te verwelkomen!

Met muzikale groet

Jullie secretaris, Karen

P.S. Opmerkingen/bedenkingen/vragen/ideeën/lieve woorden/harde kritiek mag je altijd droppen in onze virtuele ideeëndoos. Je berichtje komt dan anoniem bij het bestuur terecht.

***********

Some days, you are just hungry.. it happens. And ofcourse, there is only one solution: EATING! But…. De Brug (student restaurant) and de Kastart (famous spaghetti restaurant in Ghent) are closed… what now?

Spaghetti à la GUSO I guess! In a couple of very simple steps.

Step 1: go to the store to get ingredients

If you’re a basic cook, you probably just buy some cheap pasta, some cheese and of course a premade sauce. You will have food, but I cannot guarantee it will taste great. If you’re a little more ambitious, you will think about all the great ingredients you want to incorporate in your sauce: tomatos, onions, carrots, sellery, mushrooms, basil, bell peppers and some lovely herbs. It takes a lot of energy to bring all those components together into a great sauce, but it is a satisfying experience. The same goes for our partial rehearsals next week.

Just like pastasauce, GUSO consists of different sections. On Wednesday, we will separate all the ingredients, to come together the week after. We would like everybody to be at the right location at 19h15 to help set up the rooms. Rehearsals will start at 19h28 sharp.

 • Violins 1+2 @ Trechterzaal, Therminal
 • Violas @ lokaal 05.03.110.046, Blandijn
 • Celli @ lokaal 05.03.100.072, Blandijn
 • Basses @ vergaderlokaal 2, Therminal
 • Coperwinds @03.100.017, Blandijn
 • Woodwinds @03.120.012, Blandijn

The adress of Blandijn is Blandijnberg 2.

Percussionists have permission to organise a cosy tête à tête and are welcome to join us after rehearsals for a pint of beer and a nice chat.

Step 2: the downside of cooking

So you have all your ingredients and step into the kitchen, ready to make some great food. Unfortunately, you discover that you haven’t done the dishes in a week, so you’ll have to do the washing up before you van start cooking. That’s not nice.

More not nice things are: having a rehearsal where all musicians are late, or worse, having a rehearsal where nobody shows up at all! The intention of GUSO is that everybody comes to rehearsal every week. Exceptionally, it might happen that you cannot make it to rehearsal or that you know in advance that you will be late. If that’s the case, please let our vice-president Marieke know well in advance. You can send her an email at  vice@guso.be or call/text her via +32 493793956.

Step 3: let the cooking begin…

…suddenly you have a pressing culinary question. Your roommates are worthless cooks and because of the bad wifi in the kitchen you cannot ask Google what to do. You want to call your grandmother, but remember that she will be out drinking coffee. There’s only one option left: call your godmother/father.

Wednesday after rehearsal, our animating team will organize a nice godmother/godfather evening. All new GUSO members will get a godmother or father who can show them around GUSO. In a big group of 75 people, we think it’s nice for you all to have at least one familiar face. A godmother/father will gladly answer all your GUSO-related questions.

We invite all new GUSOers to come to the Trechterzaal after rehearsals and stay for a while, have a drink and meet your godmother/father. (Older) GUSOers who would like to become godmother/father, can apply for the position with the animating team right after rehearsal.

P.S. culinary knowledge is a benefit, but it is not required to take on the position of godmother/father.

Step 4: the cooking itself

Cutting vegetables is no problem to you. But even though you got some great cooking advise from your godmother/father, you are struggling with the sauce. Luckily you are part of the first violin section, and GUSO still owes you a nice dinner. You call the animating team and within a second they arrive at your door with great food!

First violins, the dinner you won last semester will be March 8th. All other sections who would love to win a dinner with their section as well can do so by selling as many tickets as possible for our upcoming concerts.

Step 5: mmmmmm…

The food is delicious! And also a little spicy. Time for a drink (or two) to flush the heat. You are a student, so when opening the fridge, you mainly discover beer in it.

After our Wednesday rehearsal, the beer (and other drinks) will be served nice and cold. Have a drink (at student prices), chat a bit, get to know everyone better and challenge your musical neighbour for a game of beerpong!

Stap 6: the cleaning up

To prevent that you’ll have to do the dishes before being able to cook your next meal, you decide to do the cleaning up straight away. You remember Hannah’s great speech about recycling in the Therminal and decide to introduce recycling at home as well!

2557bj

There you go, dear GUSOers, that was all the news for this week. Hopefully reading this did not make you too hungry. I will see all of you after partial rehearsal to help welcome our new GUSO members!

With musical regards

Your secretary, Karen

P.S. remarks/thoughts/questions/ideas/sweet words or harsh criticism can be dropped in our  virtual ideabox. Your message will be send to the GUSO board anonymously.


Geplaatst

in

door

Tags: