GUSO-nieuws op een ordinaire zaterdagochtend

(English summary below)

Pla pla pla PLANNING!

De GENERALE REPETITIE woensdag ziet er als volgt uit. Zoals reeds doorgegeven zullen we ons concentreren op En Saga en de Noorse Dansen.

 • 19u28 Op je stoel en stemmen maar! + Noorse dansen
 • 20u25 Doorloop
 • 21u00 En saga
 • 21u40 Doorloop

Het is woensdag onze eerste generale repetitie, iedereen wordt verwacht aanwezig te zijn!

De ticketverkoop loopt als…

…een TREINtje. Het gaat de goede richting uit, maar er zijn nog heeeeeel veeeeeeeel tickets om te verkopen. Zet al je charmes is om iedereen te overtuigen om naar onze concerten te komen luisteren!

tickets-for-everyone

 • Optie 1: nodig al je Facebookcontacten uit op onze Facebookevenementen.
 • Optie 2: verander je profielfoto en omslagfoto op Facebook met onze affiche.
 • Optie 3: stuur iedereen naar guso.be voor tickets!
 • Optie 4: vertel tegen alle mensen die je overtuigd hebt dat ze jouw naam moeten vermelden bij de ‘opmerkingen’ wanneer ze tickets kopen via Wicket.
 • Optie 5:heb jij publiek dat naar ons concert in de Singel komt luisteren? Mail dan het aantal tickets naar judith@guso.be zodat ze die kan meetellen voor de ticketingwedstrijd!
 • Optie 6: neem woensdag na de repetitie flyers en posters mee om over heel Gent te verspreiden
 • Optie 7: ga mee op plak- of flyertocht. Waar en wanneer die zullen plaatsvinden zal zeker nog op Facebook verschijnen.
 • Optie 8: zijn je vrienden lichtelijk platzak of hebben ze een super groot hart? Willen ze graag voor de concerten helpen met de ticketing en na de concerten helpen met de bar? Krijgen ze daar graag een gratis ticket voor? Mail dan snel hun naam en contactgegevens naar judith@guso.be!

maxresdefault

Pla pla pla PLANNING 2!

Kwestie van lekker in herhaling te vallen, nogmaals de planning voor de komende repetities:

– woensdag 22 november: generale repetitie(En Saga, Noorse dansen)
– woensdag 29 november: geen repetitie
– donderdag 30 november: generale repetitie (locatie volgt nog) (vioolconcerto)
– maandag 4 december: try out (alles) in Christus Koning
– dinsdag 5 december: concert in Christus Koning (Raccord 17u45)
– donderdag 7 december: generale repetitie (locatie volgt nog)(vioolconcerto)
– vrijdag 8 december: concert in Bijloke (Raccord 17u45)
– zondag 10 december: concert in de Singel (Bus vertrekt om 9u30 @ Kramersplein Gent)

Alle kleuren van de regenboog

Woensdag is het verkleedrepetitie! Omdat we jullie niet te veel willen belasten in deze drukke tijden, is de bedoeling als volgt:

DRAAG ZO VEEL MOGELIJK KLEDINGSTUKKEN IN VERSCHILLENDE KLEUREN! Deze kledingstukken die je draagt moeten niet speciaal zijn, je moet gewoon heel veel kleuren dragen. Wat er precies zal gebeuren met deze verkleedkleren wordt op de repetitie bekend gemaakt. Spannend eh?!

With-pink-shirt-bright-color-jacket-and-white-shoes-26268564

Bovendien zullen er ook drankjes in een leuke kleur zijn: cocktails!

Pla pla pla PLANNING 3!

Het semester is nog niet gedaan, maar toch is het stilaan tijd om aan volgend semester te denken. Zoals het hoort in een democratisch orkest, krijgt iedereen de kans om mee te kiezen welke muziek we volgend semester zullen spelen. Jullie hebben nog tot maandag de tijd om de enquête in te vullen. En vergeet niet: je eerste keuze duid je aan met ‘1’ en je laatste keuze met ‘5’.

Zo lieve vrienden, in tijden van papers en taken en deadlines mag een nieuwsbrief al eens wat korter zijn. Ik wil jullie niet belasten met nog meer literatuur. Positief is dat het wel lekker overzichtelijk blijft. In plaats van de korte opsomming aan het einde, stel ik voor dat je nog heel even naar boven scrolt en de brief nogmaals leest, dat neemt welgeteld 2 minuten in beslag en dan ben je zeker niets vergeten!

Met muzikale groet,

jullie secretaris, Karen.

P.S. Vragen/ opmerkingen/bedenkingen/liefdesverklaringen? Stuur ze anoniem naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos!

********

Pla pla pla PLAN!

Wednesday is our first dress rehearsal. We will focus on En saga and the Norwegian Dances first. (You don’t have to actually dress in your concert outfit, the name is just confusing)

 • 19h28 Norgwegian Dances
 • 20h25 Run through
 • 21h00 En saga
 • 21h40 Run through

Because it’s the first dress rehearsal, we really expect everybody to be there!

The ticket sales are going…

…as a small train (is that even an expression in English? I kind of think it’s not). It’s going in the right direction, but there are still a lot of tickets to sell! Use all your charmes to sell as many tickets as possible! Persuade every lovely person you know to come and listen to our concerts! Some options for a great marketing campaign:

tickets-for-everyone

 • Option 1: invite all your Facebookfriends to our Facebookevents.
 • Option 2: Change your profilepicture and coverphoto on Facebook to our poster.
 • Option 3: Send everybody in to guso.be to buy tickets!
 • Option 4: tell everyone who is selling tickets to mention your name in the Wicket comment section. This is important for the ticketingcompetion between the sections.
 • Option 5:if you have an audience that will come listen to you when we play de Singel in Antwerp, let judith@guso.be know how many persons, and she’ll count them for the ticketing competition as well.
 • Option 6: take some flyers and poster with you after rehearsal on Wednesday. It’s time to spread our GUSO-love all over Ghent!
 • Option 7: join us on a poster-or flyertrip. When and where those will be, will appear on Facebook.
 • Option 8: Are your friends broke? Or do they have a huge heart? Would they like to help us out by helping with ticketing before our concerts or at the bar after our concerts? Would they like to get a free ticket in return? Please mail their name and context details to judith@guso.be!

maxresdefault

Pla pla pla PLAN 2!

Just so we’re really repeating everything enough, again the plan fort he next rehearsals:

– Wednesday November 22nd: dress rehearsal (En Saga, Noorse dansen)
– Wednesday November 29th : no rehearsal
– Thursday November 30th: dress rehearsal (location will be told later) (vioolconcerto)
– Monday December 4th: try out (everything) in Christus Koningkerk
– Tuesday December 5th : concert in Christus Koningkerk (Raccord at 17h45)
– Thursday December 7th: dress rehearsal  (lolocation will be told later)(vioolconcerto)
– Friday December 8th: concert in Bijloke (Raccord at 17h45)
– Synday December 10th: concert in de Singel (our bus leaves at 9h30 @ Kramersplein, Ghent)

Rainbow colors!

Wednesday is our  rehearsal in disguise! Normally this would mean that we dress up in crazy outfits like we did on the stage, but because everybody is really busy, our animation team has thought out something really fun!

You have to wear AS MANY DIFFERENT PIECES OF CLOTHING IN DIFFERENT COLOURS! So everything you wear should have a different color. What will happen exactly is still a surprise! But is will be so much fun!

With-pink-shirt-bright-color-jacket-and-white-shoes-26268564

Besides that, there will also be drinks in different colors, aka cocktails!

Pla pla pla PLAN 3!

The semester isn’t finished yet, but it’s time to start thinking of the next semester already. As it should in a democratic orchestra, every musician gets a say in which pieces we will be playing net semester. You have until Monday to fill in the enquête and let us know which pieces you prefer. Remember: number 1 is for your favorite piece, number 5 is for your least favorite one.

There you go dear friends, in times of papers and tasks and deadlines, the newsletter can be a little shorter than usual. The upside to a short letter is that it is really compact. Therefore, I will not put a summary in the end. I suggest you just go back to the top and read it once more! This will take 2 minutes and then you’re sure you didn’t forget anything!

Musical regards

your secretary, Karen.

P.S. Questions/remarks/ thoughts/ declarations of love? Send them all anonymously to our virtual ideabox!


Geplaatst

in

door

Tags: