GUSO win win!

(English version below)

Hey hopla hoi beste Gully’s en Gurjetten! 🙂 Je ziet het misschien al aankomen, het wordt een nieuwsbrief vol met quotes, en nog wel uit steengoede Vlaamse series/programma’s! En… er valt wat te winnen in deze nieuwsbrief: de eerste die mij alle series kan noemen waaruit ik hier quotes heb gebruikt (zowel in de tussentitels als in de tekst zelf), wint 2 shotjes op kosten van mevrouw de secretaresse! (Deze zijn te nuttigen op onze volgende repetitie ;)) (TIP: Ik zoek 9 series, en als er van een bepaalde serie soms meerdere quotes in staan, hoef je de serie maar 1 keer te noemen.) En dat de beste mogen winnen!

Hebbe ‘k ik hier ergens een vergadering gemist?!?

Een vergadering misschien niet, maar wel heeeeeel belangrijke informatie over het repetitieschema van volgende weeek!! Wil je dat niet missen? Lees dan gewoon rustig verder 😉

Wat staat er ons te wachten volgende week?

 • 19u30: Chants d’Auvergne: La Délaïssado & Uno Jionto Pastouro
 • 20u00: Ravel -> trompetten, trombones en tuba sluiten hier aan
 • 21u00: Stravinsky: doorloop!

Je denkt misschien nu al ‘man man man… miserie miserie miserie’, dus zorg dat je zeker aanwezig kan zijn! Kan je volgende week wegens onvoorziene omstandigheden niet komen? Laat dan zeker iets weten aan onze vice-voorzitter Marieke via vice@guso.be ! Aan al diegenen die erbij zullen zijn, zoals gewoonlijk om 19u28 op de stoel graag! 🙂

Aj moe kakkn, moe je kakkn!

En aj moe feestn, moe je feestn! 🙂 En dát is precies wat we volgende week na de repetitie gaan doen: feesten!! Jawaddedadde, wat gebeurt er dan misschien?? Volgende week woensdag is het namelijk onze verkleedrepetitie, in stijl verzorgd door team animatie!!! En het thema isssss…. APRÈS SKI!!! Trek die skibotten/moon boots maar al aan en blijf na de repetitie zeker wat hangen om dit geweldige feest mee te maken!! Ik heb mij ook laten vertellen dat er shotjes zullen zijn -> geen redenen dus om niet te komen!

Het is (nog niet) gebeurd!

Of toch nog niet bij jullie allemaal… Maar wat is er dan nog niet gebeurd, meneer de afgevaardigde van de minister?? Wel, de cantus is nog niet door iedereen betaald! Dus, als je nog niet braafjes 10 euro hebt overgeschreven naar  BE30 7370 1925 1311, doe het dan zéér snel en maak ons Judith gelukkig!!

Dat is hier een tikkende tijdbom!

We spelen Stravinsky, Ravel en Canteloube, en ik vind hier nergens een deftige opname van die stukken: dat is hier gewoon écht een tikkende tijdbom! Geen zorgen, want ook daar heb ik voor jullie een oplossing voor 🙂 Onze dirigent Steven heeft namelijk mooie opnames doorgestuurd en wil die graag met jullie delen! En waar kunnen wij die muziek dan terugvinden? Op de website natuurlijk, waar anders! Als je op deze link doorklikt, kom je op onze pagina vol muziek terecht en kan je ook de verschillende stukken downloaden (zodat je ze altijd kan beluisteren)!

Ik ben blij dat gij in mijn team zit

… of toch blij dat gij op mijn vliegtuig zit 😉 Heb je nog niet gekeken of je naam op het excelformulier staat dat Pieter heeft doorgestuurd op Facebook? Doe het dan snel en kijk of jij ertussen staat! Als dat niet het geval is, laat team reisbestuur dan snel iets weten via reisbestuur@guso.be !

Joe wont shit of mouses on jor stutje?

Over ‘stutjes’ gesproken: het was wel een hele boterham aan informatie hierboven! Even recapituleren kan dus zeker geen kwaad:

 • Programma 13/03: 19u30: Chants d’Auvergne: La Délaïssado & Uno Jionto Pastouro; 20u00: Ravel; 21u00: Stravinsky: doorloop! -> mailen naar vice@guso.be als je niet kan komen!
 • 13/03: Verkleedrepetitie: APRÈS SKI -> vergeet jullie verkleedkleren dus zeker niet!!! Er zullen ook shotjessss zijn!!
 • Cantus betalen –> 10 euro (bier)/ 2 euro (water) overschrijven naar BE30 7370 1925 1311 
 • Mooie opnames van onze muziek? -> zie website !
 • Checken of je op het excelformulier met alle vluchten voor Valencia staat! -> indien niet, mailen naar reisbestuur@guso.be !

Voilà, dat was alles! Volgende week woensdag ‘hoan we ne kjè hoed et zwien deur de bjètn joagen’! (Voor de niet-West-Vlamingen onder ons: Volgende week woensdag gaan we lekker uit de bol ;))

En laat nu jullie hersentjes maar los op alle quotes die ik (duidelijk en minder duidelijk) in deze nieuwsbrief heb verstopt! :p

Veel liefs van jullie secretaris

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


Hey GUSO-people! I have a lot of news for you this week, so you better read this newsletter through 🙂

What’s on the program for next Wednesday?

 • 19u30: Chants d’Auvergne: La Délaïssado & Uno Jionto Pastouro
 • 20u00: Ravel -> trumpets, trombones and tuba will join here
 • 21u00: Stravinsky: run through!

You may already think ‘ow man … that’s gonna be a tough rehearsel’, so make sure you can be there! Can’t you come next week due to unforeseen circumstances? Then let Marieke know something via vice@guso.be! To all those who will be there, as usual at 19h28 on the seat! 🙂

Dress up rehearsal: partyyyyy

And that is exactly what we will do next week after the rehearsal: partyingggg !! Wow wow, what happens then? Next week Wednesday it will be our dress up rehearsal, in style provided by team animation !!! And the theme isssss …. APRÈS SKI !!! Put on those skying boots / moon boots and make sure you don’t leave right after the rehearsal !! I have also been told that there will be shots to drink -> so you will have to give me a damn good excuse to miss this great party!! 🙂

Listening to our fantastic music

We play Stravinsky, Ravel and Canteloube, and I do not find a decent recording of those pieces here: that’s really driving me mad! No worries, because there I have a nice solution for you 🙂 Our conductor Steven has sent beautiful recordings and would like to share these with you! And where can we find that music? On the website of course, where else! :p If you click on this link, you will find our page full of music and you can also download the various pieces (so that you can always listen to them)!

I’m glad you’re on my plane

Have you not yet checked whether you are on the Excel form that Pieter sent on Facebook? Then do it quickly and see if your name is on it! If that is not the case, let team travel management know something quickly via reisbestuur@guso.be!

Because repeating things is good for you 🙂

 • Program 13/03: 7:30 pm: Chants d’Auvergne: La Délaïssado & Uno Jionto Pastouro; 8:00 pm: Ravel; 9:00 pm: Stravinsky: run through! -> mail to vice@guso.be if you can’t come!
 • 13/03: Dress up rehearsal: APRÈS SKI -> do not forget your dress up clothes! There will also be shotssss !!
 • Beautiful recordings of our music? -> see website!
 • Check whether you are on the Excel form with all the flights for Valencia! -> if not, mail to reisbestuur@guso.be!

That was it for this week! I hope to see you next week at our rehearsal (and to see you at our après-ski bar evening after the rehearsal ;))!! 

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: