Memesnieuwsbrief!

(English version below)

Memes, ze zijn weer hipper dan ooit! Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden, zal ik in deze nieuwsbrief heel veel memes gebruiken. Zet jullie schrap, want het wordt een drukke GUSO week!!

Wat kon Marion goed zingen zeg…

We hadden allemaal wel een beetje kippenvel toen onze soliste Marion afgelopen woensdag begon te zingen. Enkele GUSO’ers onder jullie waren echt wel verrast, zo te zien…

Voor de GUSO’ers die nieuw zijn: vorig semester is Hannah tijdens het concert flauwgevallen in deSingel. Toen was dat natuurlijk niet grappig, maar achteraf kon ze er wel mee lachen hoor 😉

En we hebben geluk! Want onze soliste zal er ook volgende woensdag bij zijn om te repeteren 🙂 We zullen dan de andere drie liederen uit de Chants d’Auvergne spelen, namelijk:

 • Je n’ai pas d’amie
 • Une jolie bergère
 • La pastoura al camps

Deze liederen zijn heel wat moeilijker dan de vorige, maar wel betoverend mooi natuurlijk!! Luister er dus heel vaak naar, en nog het liefst met jullie partituur erbij... 

Volgende week zal ons repetitieschema er als volgt uitzien:

 • 19.30 Feria (Ravel), knooppunten versterken
 • 20.00 doorloop Ravel
 • 20.30 doorloop Stravinsky
 • pauze
 • 21.15 Chants d’Auvergne, samen met onze glanzende soliste!

Jullie hadden het woensdag al gehoord van Steven: we gaan bijna opstijgen! En dat willen we natuurlijk met heel het orkest doen; het zou immers jammer zijn dat jij degene bent die blijft bengelen onderaan…

Daarom volgende bemoedigende boodschap van onze dirigent:

Het gaat de goede kant op! Ik hoor her en der glanzende geluiden van mensen die erop hebben gewerkt! Zij die er nog niet aan toe kwamen…please, doe ook uw duit in het GUSO-zakje, nog voor volgende woensdag, zodat iederéén met een fijn gevoel op stage kan vertrekken…. maak 1 klein anderhalf uurtje vrij, in volle concentratie, om je collega’s nadien blijer te maken.

Het wordt oefenen, oefenen en nog eens oefenen deze week!! Maar laat jullie alvast inspireren door deze GUSO’ers die flink hun best gaan doen 🙂

(! Belangrijke voetnoot bij de memes: het is niet omdat ik allemaal memes van strijkers heb gemaakt, dat de blazers niet meer moeten oefenen he 😉 Jullie trekken waarschijnlijk gewoon niet zo’n gekke gezichten als die strijkers wanneer jullie spelen…)

Wees zeker op tijd volgende week, zodat we alles uit onze repetitie kunnen halen! Zoals gewoonlijk om 19u28 op jullie stoel om dan te kunnen luisteren naar Tines hobo waar een fantastische la uit weergalmt. Als jullie niet kunnen komen woensdag, mail dan zeker naar vice@guso.be en laat je aanvoerder ook iets weten.

Ik heb eigenlijk nog altijd geen partituren…

Nog altijd geen partituren? En hoe ga je dan thuis oefenen? (*beeld zonder klank*) Wel, ge hebt chance dat Mariska nu de partituren online wil beschikbaar stellen, dus ga maar snel naar onze website en druk je partituren af!

Man met de baard -> zonder baard?

Volgende week woensdag is het ook ‘Man met de baard’! Dan komt onze peter Francis Maes (zonder baard :p) uitleg geven bij de muziek die we dit semester spelen. Blijf dus zeker een halfuur langer na de repetitie, het belooft zeer interessant te worden!!

Cocktailavond KK

Na de ‘man met de baard’ kunnen we dan allemaal samen gezellig afzakken naar de cocktailavond van het KK! Goedkope cocktails, dikke sfeer en dansmuziek om de beetjes op los te gooien… wat wil een mens nog meer? Wouter heeft er alvast heeeel veel zin in!!

Valenciaaa here we comeeee!!!

De stage komt alsmaar dichterbij, en daar zijn we natuurlijk allemaal zeer blij om!!! Maar voor we op stage kunnen vertrekken, moet er nog één en ander geregeld worden. Neem nu bijvoorbeeld de stage betalen! Breng dit alsjeblieft zo snel mogelijk in orde, zodat Judith hier niet om moet blijven zagen…  Schrijf dus snel 300 euro over naar BE30 7370 1925 1311 met vermelding “STAGE + NAAM”. Jullie merkten de afgelopen weken misschien al dat Judith graag haar miserie verdrinkt, maar laat het alsjeblieft niet zover komen als jullie kunnen zien op onderstaande foto…

Oh ja! Er zijn ook nog heel wat snoodaards onder jullie die de cantus nog steeds niet betaald hebben! Schrijf dus ook zo snel mogelijk 10 euro (voor bier) of 2 euro (voor water) over naar BE30 7370 1925 1311!

Mag ik mijn beautycase en mijn 23 paar schoenen dan niet meenemen?

Jawel hoor! Op één voorwaarde: dat je valies niet meer dan 13 kg weegt! Dit is zeer belangrijk, omdat we anders zware boetes kunnen krijgen, dus weeg je valies zeker eens na voor je ze komt afzetten. En over bagage gesproken: jullie kunnen jullie valiezen én instrumenten komen droppen woensdag 27/03 ofwel op zaterdag 6/04 van 12u-14u. Als het lukt voor jou, kom dan je bagage zaterdag afzetten, want we hebben niet zoveel plaats in ons kot om alle valiezen en instrumenten daar woensdag te stapelen…

Nog informaciones muy importantes over Valencia! (DIT STUK ZEKER LEZEN!)

Vergeet zeker je concertkledij niet mee te nemen naar Valencia!! En neem ook zeker je paspoort mee! Anders ga je niet veel verder geraken dan de harde slaapbanken van Charleroi of Eindhoven vrees ik…

De instrumenten gaan, zoals jullie ondertussen wel weten, mee met de camionette. Als je je daar toch niet helemaal comfortabel bij voelt, laat je instrument dan voor de veiligheid verzekeren. Het kost echt niet zoveel geld om dit op jaarbasis te laten doen, en dan ben je altijd zeker!

Alle info over de stage kunnen jullie terugvinden in het stageboekje, dat jullie vorige repetitie gekregen hebben. Ben je het al verloren of wil je het nog eens op je smartphone downloaden? Surf dan zeker naar onze website, daar vind je het stageboekje ook terug! Lees dit boekje ook zeker eens grondig door, alle belangrijke informatie over de stage vinden jullie daar terug!!

Kotrollinggggg

Volgende week dinsdag is het onze énige echte kotrolling!!! Dan gaan we van kot naar kot om ons een hele avond te amuseren! We zullen om 20u beginnen met onze kotentocht, en dan zien we wel waar we op het einde van de avond uitkomen.. 🙂 Wil je hier graag bij zijn?? Stuur dan asap een berichtje naar Marthe (0488 22 55 55) of stuur een mail naar animatie@guso.be om je in te schrijven! Kan je er maar later bij zijn? Geen probleem! Je kan altijd later op de avond aansluiten, maar laat dan zeker iets weten aan Marthe!

De locatie van het ‘startkot’ zal nog via mail/Facebook meegedeeld worden door team animatie! Hebben jullie er ook zoveel zin in als Marthe???

PROMO 4 LIFE

De GUSO-week is natuurlijk nog niet vol genoeg! Stel u voor: we hebben al kotrolling, repetitie, Man met de baard, cocktailavond… Daar kan toch nog wel een plaktocht bij zeker??! En die zal doorgaan op donderdag 4 april! We zullen met man en macht alle openbare plaatsen beplakken met onze wondermooie affiches (thanks to Margot)! We spreken af om 19u30 in de Therminal om de affiches te verdelen en groepjes te vormen. Na de plaktocht, wanneer heel Gent blinkt van onze affiches, gaan we samen iets drinken in de Ploeg!

GUSET’s laatste concert (snif snif)

Op maandag 30 april speelt GUSET (in haar huidige bezetting) haar laatste concert, en nog wel in de Tinnenpot. Het belooft een leuke avond te worden met zuiderse muziek, dus zeker komen is de boodschap!! 

Zooooveeel te doen volgende week! Kunt ge dat eens herhalen??

 • 02/04: KOTROLLING -> inschrijven via animatie@guso.be of via Marthe!
 • 03/04: repetitie MET SOLISTE Marion Bauwens! -> volgorde: Feria (Ravel),Stravinsky, Ravel, pauze, Chants d’Auvergne                                    –> na de repetitie: man met de baardcocktailavond KK 
 • Niet aanwezig? -> mailen naar vice@guso.be !
 • Heel veel oefenen!!! + luisteren naar de muziek!
 • Stage betalen: 300 euro overschrijven naar BE30 7370 1925 1311 
 • Cantus betalen: 10 euro (bier) / 2 euro (water) overschrijven naar BE30 7370 1925 1311 
 • Partituren en stageboekje op de website beschikbaar!
 • Instrument verzekeren (als je dat wil) + paspoort en concertkledij meenemen!!
 • Bagage meenemen -> bij voorkeur: zaterdag 06/04 (12u-14u), maar kan ook woensdag 03/04 na de repetitie
 • 04/04: Plaktocht -> afspraak om 19u30 @Therminal                                          -> na de plaktocht: samen naar De Ploeg
 • 30/04: laatste GUSET concert

Een hele drukke week voor de boeg dus, maar jullie kunnen dat zeker aan!! Ik hoop jullie te zien op de kotrolling of op de repetitie met onze geweldige soliste! (Blijf ook zeker voor de ‘man met de baard’ en de cocktailsss!!)

Veel liefs 

Sofie

PS: Vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


Last rehearsal with our soloist, we were a bit surprised by her beautiful voice, isn’t it? 
And we are lucky! Because our soloist will also be there next Wednesday to rehearse 🙂 We will then play the other three songs from the Chants d’Auvergne, namely:

 • Je n’ai pas d’amie
 • Une jolie bergère
 • La pastoura al camps

These songs are a lot harder than the last, but of course enchantingly beautiful !! So listen to it very often, and preferably with your music score included …

Next week, our rehearsal schedule will be as follows:

 • 19.30 Feria, reinforcing nodes
 • 20.00 run through Ravel
 • 20.30 run through Stravinsky
 • pause
 • 21.15 Chants d’Auvergne, together with our shining soloist!

You had already heard it from Steven on Wednesday: we are about to take off! And of course we want to do that with the entire orchestra; it would be a shame that you are the one who keeps dangling at the bottom …

That is why out conductor encourages you as follows:

It is going in the right direction! I hear shiny sounds here and there from people who have worked on it! Those who have not yet come to it … please, also do your part, before next Wednesday, so that everyone has a good feeling about playing our music …. release 1 small one and a half hour, in full concentration, to make your colleagues happier afterwards.

You hear it: you’ll have to rehearse a lot!! But always practise very slowly, so we can speed it up in the rehearsal.

Be sure to be on time next week so that we can get the most out of our rehearsal! As usual at 7:28 pm on your seat to be able to listen to Tines oboe with a fantastic A echoing. If you can’t come on Wednesday, please send an e-mail to vice@guso.be and let your chief know something.

If you don’t have any music scores yet, you can find them on our website and be sure to print them from now on!

Next week: ‘Man with the beard’ -> without beard?

Next Wednesday it is also ‘Man with the beard’! Then our godfather Francis Maes (without beard: p) will explain the music we play this semester. So stay at least half an hour after the rehearsal, it promises to be very interesting !!

After the ‘man with the beard’, we can all go down to the KK cocktail evening together! Cheap cocktails, nice atmosphere and dance music to swing a lot … what more does a person want? 

Kotrollingggg (02/04)

Next Tuesday it will be our only real kotrolling !!! Then we go from ‘kot’ to ‘kot’ to have a good evening! We will start our tour at 8 p.m. Send asap a message to Marthe (0488 22 55 55) or send an email to animatie@guso.be to register! Will you be there later? No problem! You can always join later in the evening, but then definitely let Marthe know something!

The place where we will start our ‘kotrolling’ will be communicated via email / Facebook by team animation! Are you also looking forward to it ???

PROMO 4 LIFE

This GUSO-week isn’t busy enough! We already have our kotrolling, rehearsal, ‘man with the beard’, cocktailnight… Why shouldn’t we on Thursday the 4th of April hang our posters for our concerts?? We meet at 7.30 in the Therminal to distribute the posters and form groups. After the tour, we go for a drink together in De Ploeg!

GUSET’s last concert

GUSET will play its last concert on Monday 30 April in the Tinnenpot. It promises to be a nice evening with southern music, so the message is definitely coming !!

Can you repeat please??

 • 02/04: KOTROLLING -> register via animatie@guso.be or via Marthe!
 • 03/04: rehearsal WITH SOLISTE Marion Bauwens! -> schedule: Feria (Ravel), Stravinsky, Ravel, break, Chants d’Auvergne -> after the rehearsal: man with the beard + cocktail evening KK
 • Not present? -> mail to vice@guso.be!
 • Practicing a lot !!! + listen to the music!
 • Music scores  available on the website!
 • 04/04: Hanging posters -> appointment at 7.30 pm @Therminal -> after the sticking: together to De Ploeg
 • 30/04: last GUSET concert

I hope to see you all next week on the kotrolling or on therehearsal with our fantastic soloist!! (And stay for the man with the beard and the fantastic cocktailss ;))

Much love from your secretary

Sofie

PS: Questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.

 


Geplaatst

in

door

Tags: