Mensen…. Mensen…. Mensen….. GUSO!

(English summary below)

Het GUSO staat bekend om zijn uitstekende muzikale kwaliteiten, maar al evengoed voor de enorm hoge fun-factor. Kan jij de temptation weerstaan om deze week aan alle leuke GUSO activiteiten deel te nemen???

“Kennen jullie klimop?”

Dat is nu eens echt niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat iedereen ondertussen zijn partituur goed kent. Was je mee op stage? Bekijk dan alle moeilijk passages die je in Hamburg hebt aangeduid. Was je niet mee op stage? Zorg er dan voor dat je de repetitie extra goed voorbereid. Heb je tips/aantekeningen/… nodig? Contacteer dan gerust je aanvoerder via aanvoerders@guso.be.

We verwachten iedereen in de Therminal om 19u15 om alles klaar te zetten. Om 19u28 stipt geeft Robin de eerste noot aan.

“Eén woord: Ticket sales”

De ticketverkoop voor onze drie concerten in Gent is deze week officieel van start gegaan. Verander je Facebook banner in die van ‘New World’, nodig al je vrienden uit via de Facebookevenementen voor concert 1, 2 en 3. En overtuig iedereen om tickets te kopen. Voor ons concert in de Christus Koningkerk kan dat via deze link, en voor de concerten in Minard via hierzo.

Aangezien er dit semester iets minder tickets zijn dan normaal, raden we iedereen aan om niet te lang te wachten om zijn plaatsje in ons publiek vast te leggen.

“Op een schaal van 1 tot 10, hoe goed voel je je? 10!”

Woensdag na de repetitie staan er heel wat leuke dingen op het programma. Na de repetitie nemen we allemaal samen deel aan een experiment. Robin en Siewald spelen achter een gordijn mooie muziek op vreemde instrumenten, en wij mogen dan oordelen over de klank van die instrumenten. Ongeremd oordelen over onschuldige anderen… dat lijkt behoorlijk op een avondje Temptation kijken… maar deze keer helpen we er wel een fantastische doctoraatstudent mee. GUSO-solidariteit op en top!

Na had geoordeeld te hebben, hebben we waarschijnlijk wel dorst gekregen. Gelukkig is er woensdagavond ook de KK Cocktailavond! Het Kultureel Konvent is de overkoepelende studentenkring die het GUSO van subsidies voorziet. Het is dus belangrijk dat we massaal aanwezig zijn op de cocktailavond om onze dank uit te spreken en een goed feestje te bouwen. Bovendien is het ook de ideale gelegenheid om kennis te maken met de leden van andere culturele studentenverenigingen. We verplaatsen ons in groep van de Therminal naar de cocktailavond. Zet je alvast op aanwezig op het Facebookevenement.

“Ze is koekerond”

De Temptation Island deelnemers leren Vlaanderen graag nieuwe woordenschat bij. Het GUSO volgt dit goede voorbeeld. ‘Kotrolling’: opeenvolging van korte feestjes met verschillende thema’s op verschillende koten van GUSO’ers, waarbij de tocht van kot naar kot even leuk is als de feestjes zelf.

Donderdag 19 april is het tijd voor deze steeds legendarische GUSO-activiteit! Kan je niet heel de avond komen? Geen probleem! Spring gerust binnen voor één of twee feestjes. Team animatie houdt iedereen op de hoogte van waar het GUSO feest op elke moment aan de gang is. Voor slechts 8 euro zijn plezier en drank een hele avond gegarandeerd. Mail snel naar animatie@guso.be om je in te schrijven (zo weten de organisatoren ook hoeveel drank ze moeten voorzien).

De route en het beginuur van de kotrolling wordt in de loop van de week door animatie aan jullie meegedeeld. Zorg alvast dat je een fiets hebt voor die avond. Dat maakt het verplaatsen van kot naar kot heel wat eenvoudiger

“No girls allowed, unless Deborah”

“No audience allowed, unless enthusiastic audience” want op maandag 23 april speelt GUSET een concert in het Sint-Lievenscollege te Gent. Het GUSO zal massaal aanwezig zijn om te luisteren naar het zeer gevarieerde programma van GUSET. Tickets voor deze muzikale avond kan je verkrijgen via guset@guso.be. Allen daarheen!

“Snap je?”

Op woensdag 25 april organiseren we repetitie op verplaatsing! Van 18u tot 20u30 repeteren we onder de Stadshal van Gent (ook wel de Schaapstal). Snap je? We hopen op prachtig weer, zodat we alle voorbijgangers die komen genieten van de eerste heerlijke lenteavonden in de stad kunnen verblijden met een streepje klassiek. In geval van regen zitten we uiteraard ook droog onder dat mooie afdakje.

Aanwezigheid op deze repetitie is, net zoals altijd, verplicht. Lukt het niet om op tijd op deze repetitie te zijn? Laat dan nu al iets weten aan onze vice Marieke via marieke@guso.be!

Zo lieve GUSO’ers, veel GUSO temptation deze week. Geen tijd om kleurplaten in te kleuren, geen tijd om in een hutje van stro te zitten wenen, want het wordt een week om (g)U(so) tegen te zeggen! Het zwarte gat na de stage zal even snel weggewerkt zijn als Tim zijn gevoelens voor Deborah.

Met muzikale groet

Jullie secretaris, Karen

P.S. Vragen/opmerkingen/bedenkingen/liefdesverklaringen/roddels? Stuur ze anoniem naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.

****

GUSO is known for its excellent musical performances, but also for its high fun-factor. Can you resist the temptation to take part in all the awesome GUSO-activities happening this week??? (This newsletter is full of random Temptation Island quotes, sorry if they’re not really funny to you… I’ll do better next time).

 “Do you know what ivy is?”

Honestly, that’s not really important. What is important is that everybody knows the Dvorak and Elgar score really well by now. Did you join us in Hamburg? Great! Then you know exactly which difficult passages you still have to practice. Did you stay at home? Then it would be great if you make an extra effort to be really well prepared for the next rehearsal. You’ll have a lot of catching up to do. Luckily, you can always ask your captain for tips/notes… if necessary. Send him/her an e-mail via  aanvoerders@guso.be.

We expect everyone to set up in the Therminal at 19h15. Robin will give the first not at exactly 19h28!

“One word: Ticket sales”

The ticket sale for our concerts in Ghent has officially started. Change your Facebookbanner in the ‘New World’ poster, invite all your friends via the Facebookevents of concert 1, 2 and 3. And convince everybody to buy tickets. You can get tickets for the concert in the Christus Koningkerk via this link, and for the Minard through this one.

Because there are a little less seats than normally, we recommend everybody to buy tickets as soon as possible. If we sell out fast, don’t say I did not warn you.

“On a scale of one to ten, how good do you feel? 10!”

Wednesday after rehearsal we have a lot of lovely things planned. First we will take part in an experiment. Robin and Siewald will play some beautiful music, while sitting behind a curtain, on unusual instruments. The rest of us will listen and give our opinion about what we hear. Judging innocent people… it will almost be like watching Temptation Island! But at least this will help a Phd student out a lot!

After judging, we will probably be thirsty. Luckily, the KK organizes its Cocktail evening Wednesday as well. The Kultureel Konvent is the umbrella organization that provides GUSO with a lot of funding. It is important that GUSO is represented well on that event. We will therefore travel in group to the KK Cocktail evening. RSVP on the Facebookevent and join us on Wednesday!

“Ze is koekerond”_ impossible sentence to translate.

Temptation Island participants love to learn new words to the people of Flanders. GUSO follows their great example. ‘Kotrolling’: one evening with a series of short themed parties organised by GUSO’ers on different locations, at which the travel between the different locations is just as much fun as the parties themselves.

On Thursday April 19th this year’s most legendary GUSO-activity will take place. Can’t make it the entire evening? No problem! It is possible to join us for just one or two parties as well! Team animation will keep you updated on where the group is at any given moment. For only 8 euro, you will experience an evening full of fun and drinks. Send a mail to animatie@guso.be to join us for the kotrolling. (it’s important to know who’s coming in advance, so that the organizers know how much drinks to buy)

The route and the starting hour will be given to everybody in the following days. Make sure you have a bike that evening, that will make the travelling much easier.

“No girls allowed, unless Deborah”

“No audience allowed, unless enthusiastic audience” because on Monday April 23th, GUSET (baby GUSO) plays a concert in the Sint-Lievenscollege in Ghent. GUSO will be present in large numbers to listen to the programme full of variation. Reserve your ticket by sending a mail to guset@guso.be.

“Do you get it?”

On Wednesday April 25th, we will rehearse in an unusual setting: the Stadshal in the middle of the city centre.  From 18h till 20h30 we will rehearse outdoors, but safe from rain. We will surprise the many tourists and people who pass by with a little classical music. Attending this rehearsal is obligated, as usual. If you cannot make it on time, let Marieke know asap via marieke@guso.be!

There you go dear GUSO’ers. No time to draw pictures, no time to sit in a hut of straw and cry, because you are about to experience an amazing GUSO week! (Almost as fun as Hamburg).

With musical regards

Your secretary, Karen.

P.S. Questions/remarks/thoughts/love letters/gossip? Send them to us anonimously via our virtual ideabox.


Geplaatst

in

door

Tags: