Ready, set, go!

(English version below)

De duistere examenperiode is voorbij, en dat is maar goed ook, want nu kan het GUSO eindelijk terug van start gaan! Dus maak jullie maar klaar voor een spetterend muzikaal semester met allerlei activiteiten!

Jullie secretaris zit op dit moment op skireis, en dat zullen jullie wel merken aan deze nieuwsbrief! 🙂 Voor alle anderen die warmere oorden opgezocht hebben deze week zal dit misschien minder bekend in de oren klinken, dus excuses op voorhand!

De eerste zwarte piste afdalen…

Voor  de GUSO’ers onder jullie die totaal geen ervaring hebben met skiën, zet ik graag even enkele basisnoties op een rij: er bestaan 4 soorten pistes (van makkelijk naar moeilijk): groen, blauw, rood en zwart. De eerste GUSO-repetitie zal misschien voor sommigen aanvoelen als een zwarte piste: op je bek gaan, vallen en weer opstaan 😉 Maar gelukkig is het nog maar de eerste repetitie, en zullen we de nieuwe muziekstukken rustig samen lezen en doorspelen. Ziehier het repetitieschema voor woensdag 13 februari:

 • 19u30: Lezing Vuurvogel, Stravinsky
 • 21u00: Lezing Rhapsody Espagnole, Ravel

En net zoals er na ski après-ski komt, zal er na de eerste repetitie ook een toffe baravond zijn, verzorgd door team animatie!

Als je de eerste repetitie moet missen, laat Marieke zeker iets weten door te mailen naar  vice@guso.be !

Joepie, we gaan op (hoogte)stage!!!

Om ons repertoire echt goed in de vingers te krijgen, gaan we dit jaar op stage naar het zuiderse Valencia van 8 tot 15 april!! Daar zullen we natuurlijk veel repeteren, maar ook af en toe genieten van het warme weer of de stad bezichtigen. Voor de mensen die al panikeren voor het tweede semester, er zal ook tijd voorzien worden om te studeren uiteraard! 

Weet je al op voorhand dat je niet de hele stage mee kan? Laat dan heel snel iets weten aan Pieter (vanaf nu mag je hem trouwens enkel nog aanspreken met ‘Piedro’) via reisbestuur@guso.be ! De stage is echt suuuuperbelangrijk, dus niet meegaan is eigenlijk geen optie 😉 En, zoals ik al gezegd heb, er zal ook tijd voorzien worden om te studeren! Geen reden dus om niet mee de Spaanse sfeer te gaan opsnuiven!

Logistieke buddy gezocht!

Net zoals je bij het skiën altijd een buddy bij je hebt die je opraapt als je gevallen bent of je gewoon  leukweg van de skilift duwt, heeft Marie van team logistiek nog een buddy nodig! Ben je een geboren organisatorisch talent en/of help je graag een handje bij het versleuren van allerlei podiumelementen of muziekinstrumenten voor de concerten? Dan heeft Marie jou nodig!!  Stuur zeker een mailtje naar logistiek@guso.be voor meer uitleg! Marie is je eeuwig dankbaar!! <3<3<3

Trompet, trombone en hobo gezocht!!!

Zonder skilatten, botten en sticks kan je natuurlijk niet skiën, dat weet het kleinste kind! Maar natuurlijk kunnen we onze muziekstukken niet uitvoeren als we geen volledige bezetting hebben. Daarom hebben we jullie hulp nodig! Ken je iemand die trompet, trombone of hobo speelt en wel eens de GUSO-sfeer wil opsnuiven? Laat ons dan zeker iets weten door te mailen naar vice@guso.be !

Wat op skivakantie te doen als het slecht weer is??te

Wel, je hebt twee opties: in de mist/sneeuw/hagel… gaan skiën en kou lijden, ofwel gezellig met je vrienden een filmpje kijken! Kijk je graag filmpjes en wil je mee het GUSO in de kijker zetten? Geef je dan zeker op om mee te werken aan ons promofilmpje van onze concertreeks van vorig jaar ‘New World’! Heb je zin om hieraan mee te werken (geen zorgen, je hoeft zeker geen filmspecialist te zijn!) en beelden van onze concerten te bekijken en te selecteren? Stuur dan zeker een mailtje naar pr@guso.be ! 

Volg het plannetje en je komt wel op de juiste piste terecht:

Hieronder vinden jullie alles nog eens op een rijtje:

 • Skiën is zaaaalig, echt een aanrader als je het nog niet gedaan hebt!!
 • Repetitieschema woensdag 13/02: lezing Stravinsky & Ravel -> mailen naar  vice@guso.be als je niet kan komen!
 • Stage Valencia: 08/04 – 15/04 -> mailen naar 
  reisbestuur@guso.be als je niet volledig mee kan!
 • Logistiek(st)er gezocht!
 • Promofilmpje ‘New World’ –>  mailen naar pr@guso.be als je hieraan wil meewerken!
 • Trombone, trompet en hobo gezocht! -> mailen naar 
  vice@guso.be !
 • Ik kijk al uit naar dit semester vol GUSO en jullie!!! <3

Voilà, dat was het voor deze week! Ik kijk er al naar uit om jullie blije en bruine gezichtjes te zien volgende week woensdag, tot dan!!!

Veel liefs van jullie secretaris 

Sofie

PS: Nog vragen/opmerkingen/bedenkingen/suggesties…? Stuur ze allemaal door naar het bestuur via onze virtuele ideeëndoos.


The ‘dark’ exam period is over, and that’s a good thing too, because now GUSO can finally start again! So get ready for a fantastic musical semester with all sorts of activities!

Your secretary is currently on a ski trip, and you will probably notice this in this newsletter! 🙂 For all others who have looked for warmer places this week this might sound less familiar, so apologies in advance!

Decending the first black slope…

For the GUSOers among you who have no experience with skiing at all, I would like to explain some basics : there are 4 types of slopes (from easy to difficult): green, blue, red and black. The first GUSO rehearsal may feel like a black slope for some people: fall and get up again;) But fortunately it is only the first rehearsal, and we will read and play through the new pieces together. Here is the rehearsal schedule for Wednesday 13 February:

 • 7.30 pm: Reading through Firebird suite, Stravinsky
 • 9:00 pm: Reading through Rhapsody Espagnole, Ravel

And just as there is après-ski after skiing, after the first rehearsal there will also be a great bar evening, organised by team animation!

If you have to miss the first rehearsal, let Marieke know something by mailing to vice@guso.be ! !

Yezzz, we are going on a rehearsal week!

To know our music pieces very well, we are going on a rehearsal week this year to Valencia from 8 to 15 April !! We will of course rehearse a lot, but also occasionally enjoy the warm weather or visit the city. For people who already panic for the second semester, there will also be time to study, of course!

Do you know beforehand that you can’t take part in the entire week? Then let Pieter know very quickly via reisbestuur@guso.be! The rehearsal week is really super-important, so not joining is not really an option;) And, as I have already said, time will also be provided for studying!

Logistics member wanted!

Just as you always have a buddy with you when you are skiing, Marie of team logistics urgently needs a buddy! Are you a born organizational talent and / or would you like to lend a hand by dragging all kinds of stage elements or musical instruments for the concerts? Then Marie needs you !! Send an e-mail to logistiek@guso.be for more explanation! Marie is eternally grateful to you !! <3 <3 <3

Trumpet, trombone and hobo wanted !!!

You can’t ski without skis and sticks, even the smallest child knows that! But of course we can’t perform our music pieces if we don’t have a full orchestra. That is why we need your help! Do you know someone who plays trumpet, trombone or oboe and wants to sniff the GUSO atmosphere? Let us know something by sending an email to vice@guso.be!

What to do on a ski holiday when the weather is bad??

Well, you have two options: go skiing in the mist / snow / hail … or cozily watching a movie with your friends ! Do you like to watch movies and do you want to put GUSO in the spotlight? Be sure to sign up to our promo film of our concert series last year ‘New World’! Do you feel like working on this (don’t worry, you don’t have to be a film specialist!) and view and select images from our concerts? Please send an e-mail to pr@guso.be!

Follow the plan and you’ll end up on the right slope:

Below you will find everything in short:

 • Rehearsal schedule Wednesday 13/02: lecture Stravinsky & Ravel
 • Rehearsal week Valencia: 08/04 – 15/04 -> mail to reisbestuur@guso.be if you can not fully participate!
 • Logistic member wanted!
 • Promo film ‘New World’ -> mail to pr@guso.be if you want to cooperate!
 • Trombone, trumpet & oboe wanted! -> mail to
  vice@guso.be !
 • I am already looking forward to this semester full of GUSO and you all!! <3

Voila, that was it for this week! I am already looking forward to seeing your happy and brown faces next Wednesday, see you then !!!

Much love from your secretary

Sofie

PS: Other questions / comments / concerns / suggestions …? Send them all to the bestuur through our virtual idea box.


Geplaatst

in

door

Tags: