Stilstaan met het GUSO

(English summary below)

 

Op het programma

Woensdag is er geen tijd om stil te staan, zelfs niet bij de speciale dag van onze Koning! Ondanks koningsdag, zal de GUSO repetitie gewoon doorgaan! Stil zijn en geconcentreerd meewerken wordt echter wel geapprecieerd. De repetitie zal er als volgt uitzien:

17u45 mini-partiële alleen voor slagwerk
19u30 En Saga
20u20 Noorse dansen
20u45 Pauze
21u00 Noorse dansen (ov)
21u20 Vioolconcerto

En zoals gewoonlijk allemaal op tijd op je stoel!

P.S. ook op 22 november is het gewoon GUSO-repetitie. Dit wordt zo snel mogelijk aangepast op de website.

Stop everything you’re doing!

Want vanaf nu zijn alle GUSO repetities heilig! Na de stage is het tijd om de puntjes op de i te zetten, te werken aan balans, aan details en muzikaliteit. Daarom is het enorm belangrijk dat iedereen altijd aanwezig is. Op de website kan je de volledige planning van alle repetities vinden, je kan ze dus perfect in al je schoolwerk inplannen. Voor heel goede redenen zijn uitzonderingen mogelijk. In dat geval laat je tijdig iets weten aan vice@guso.be of 0493 793956.

Start!

De SAGA ticketverkoop is gestart! Voor alle concerten kunnen sinds deze week tickets gekocht worden. Dit kan via het nieuwe Wicket ticketingsysteem: eenvoudig, veilig en volledig online! Spoor al je vrienden/familieleden/kotgenoten/medestudenten/buurmannen en –vrouwen aan om voor een prikje naar ons ongelooflijk mooi programma te komen luisteren!

Tickets kan je hier verkrijgen.

Vergeet zeker niet tegen al je sympathisanten te zeggen dat ze jouw naam mogen vermelden bij de opmerkingen. Zo maakt jouw sectie kans op de grote ‘om ter t meeste tickets verkopen per sectie’ prijs: een super gezellig en lekker etentje voor je hele sectie!

Stilte voor volgende belangrijke oproepen:

 • GEZOCHT: vrienden van het GUSO! Een laatste oproep van GUSO-vrienden-liefhebber Judith. Allen die vriend willen worden, maar nog aan het twijfelen zijn, zullen snel moeten beslissen als ze dit semester nog vriend willen worden en willen genieten van tal van GUSO-voordelen! Laat alle kandidaat vrienden mailen naar judith@guso.be.
 • GEZOCHT: helpende handen die graag een gratis concertje meepikken! Voor onze concerten in Gent op (5 en 8 december) zijn we nog op zoek naar mensen die voor het concert willen helpen met het controleren van tickets/VIP’s begeleiden/ zorgen dat iedereen een zitplaats vind. In ruil daarvoor mogen ze gratis naar het concert komen luisteren en krijgen ze eeuwige GUSO-liefde en dankbaarheid! Alle geïnteresseerden mogen mailen naar judith@guso.be.
 • GEZOCHT: niet-UGENT studenten! Alle GUSO’ers die niet aan de UGENT studeren zouden volgende gegevens naar Hannah moeten doormailen (als ze dat nog niet gedaan hebben). Dan kan de verzekering voor deze muzikanten ook in orde gebracht worden.

Naam + adres + rijksregisternummer mailen naar voorzitter@guso.be

Dus, nog even een herhaling voor moest je tijdens het stil staan in slaap gevallen zijn:

 • Woensdag, Koningsdag repetitie. Ook repetitie op 22 november.
 • Tickets te koop!
 • Vrienden van het GUSO -> judith@guso.be
 • Helpers voor de concerten -> judith@guso.be
 • Lieve berichtjes voor Judith die veel werk heeft dezer dagen -> judith@guso.be
 • Niet-Ugent student? Naam + adres + rijksregisternummer -> voorzitter@guso.be

Zo, dat is het voor vandaag, nu kunnen jullie allemaal weer door met jullie drukke bezigheden!

Tot woensdag!

Met muzikale groet,

jullie secretaris, Karen.

P.S. Opmerkingen/vragen/bedenkingen/zorgen? Laat ze ons weten via onze virtuele ideeëndoos.

*******

What’s next

No time to stand stil next Wednesday, not even for the King’s special day! Despites Kingsday, GUSO will have normal Wednesday rehearsal. Being still (or silent) and concentrated is however encouraged. The rehearsal schedule is as follows:

17h45 mini-partial rehearsal for percussion, for percussionists only
19h30 En Saga
20h20 Noorse dansen
20h45 Break
21h00 Noorse dansen (ov)
21h20 Vioolconcerto

And as usual, we expect everybody to be nicely on time.

P.S. On November 22nd, there’s also a normal rehearsal. This will be added to the agenda on the website as soon as possible.

Stop everything you’re doing!

Because from this week onwards, all GUSO rehearsals are sacred! It’s time to dot the i’s, to work on balance, details and musicality. Therefore it’s important that every musician is always present at every rehearsal! You can find the entire rehearsal schedule on the website, so it’s possible to plan rehearsals in your busy school schedule. If you have a very good reason not to be present at rehearsal, please let Marieke know on time. Send her an email of a text message: vice@guso.be or 0493 793956.

Start!

The SAGA ticket sale has started! You can buy tickets for our concerts online via the brand new Wicket ticketing system: simple and safe! Encourage all your friends/family members/roommates/fellow students/neighbors to get their very cheap ticket to come listen to our magical program!

They can get their tickets here!

Don’t forget to tell all your fans to mention your name in the remark section. That way you’ll have a chance to win the great ticket competition price: a lovely dinner for your entire section!

Can I please have some silence for the following announcements:

 • WANTED: GUSO friends! Do you still know someone who wants to become a GUSO-friend? Tell them to be quick, because the friendship requests for this semester will close soon. Let them send an email to judith@guso.be and they will be treated like royalty at our concerts.
 • WANTED: Helping hands that like to go to concerts for free! For our concerts in Ghent (December 5th and 8th) we’re looking for people who want to help out with ticketing and helping guests before the concerts. In return they get to go to the GUSO-concert for free and they will get eternal GUSO-love! Do you know anyone who wants to help out? Send their contact details to Judith@guso.be.
 • WANTED: Non-UGENT students! All GUSO’ers that are not studying at Ghent University have to send some information to Hannah. This is important for your ensurance while doing something GUSO-related. Send your name + adres + social security number (Belgian ‘rijkregisternummer’ is you have one) to voorzitte@guso.be.

So, a little summary in case you fell asleep:

 • Wednesday, Kingsday and rehearsal. Also rehearsal on November 22nd.
 • Tickets are on sale!
 • Friends of GUSO -> judith@guso.be
 • Helping hands for the concerts -> judith@guso.be
 • Sweet messages for Judith who gets a lot of emails these days -> judith@guso.be
 • Non-UGent student? Name + Adres + Social security number -> voorzitter@guso.be

So, that’s it for today, now you can all continue your busy lives. See you on Wednesday!

Musical regards

your secretary, Karen.

P.S. Remarks/questions/thoughts/worries? Send them to us via our virtual ideabox.


Geplaatst

in

door

Tags: