Welcome to the GUSO family!

(English summary below)

Hallo aan alle doorwinterde GUSO’ers!

Ook een speciale welkom aan alle nieuwe muzikanten die vanaf nu deel uitmaken van onze GUSO-familie!

Ik ben Karen, de GUSO secretaris, en elke week zal ik jullie via e-mail een link naar de nieuwsbrief sturen. In deze brief vind je allerlei informatie over repetities, stages, randactiviteiten en concerten. Als je graag van alles op de hoogte blijft (en wilt weten welke passages je tegen de volgende repetitie moet instuderen), dan kan je deze brief best elke week lezen.

“Tijd om echt te beginnen werken. Lekker!”

Je hoort Steven het al zeggen aan het begin van volgende repetitie. Om Steven van zijn sokken te blazen, is het best dat iedereen volgende passages thuis instudeert. Hoe meer je de noten thuis al in de vingers hebt, hoe meer je uit de repetities zal halen. De passages voor volgende repetitie zijn:

  • En Saga (Sibelius): letters M en N
  • Noorse dansen (Grieg): de 4e dans volledig

Nooit meer verloren lopen met cava

Omdat het in de GUSO-familie met momenten een beetje hectisch en chaotisch kan zijn, krijgt elke nieuwe muzikant een meter of peter.  Een aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon, jouw rots in de branding of gewoon iemand die je de eerste weken wegwijs maakt in het GUSO. Woensdag na de repetitie is het onze fameuze meter en peter avond. Het animatieteam voorziet een leuke activiteit om de meters en peters ‘uit te delen’ en daarna klinken we samen op het nieuwe academiejaar met een glaasje cava. Als dat geen reden is om na de repetitie te blijven plakken, weet ik het ook niet meer!

Titeltje hier, titeltje daar

Voor onze concertreeks zijn we op zoek naar een titel die als muziek in de oren klinkt! Om die titel te bedenken, heeft het bestuur jullie hulp nodig. Laat je inspireren door Sibelius en Grieg, en laat je vervolgens op creatief vlak helemaal gaan! Stuur je titel(s) naar secretaris@guso.be. Ik verzamel de titels en leg ze vervolgens anoniem voor aan het bestuur dat dan de winnende titel zal kiezen.

Wordt jouw titel gekozen als winnende titel, dan krijg jij een exclusieve Gouden GUSO Drankkaart t.w.v. 10 euro!

P.S. Tot nu toe zijn er nog niet veel titels ‘in the running’… er is nog geen zware concurrentie, dus twijfel zeker niet om AL jouw titelideeën door te sturen! à secretaris@guso.be

Iedereen heeft wel een mening…

…en die mening horen we graag! Daarom heeft het GUSO vanaf vandaag een virtuele ideeëndoos. Hoera! Heb jij een idee/opmerking/bedenking/weetje/roddel/… die je graag ANONIEM aan het bestuur laat weten? Klik dan op onderstaande link, typ naar hartenlust en het bestuur vindt jouw hersenkronkels in de ideeëndoos.

VIRTUELE GUSO IDEEËNDOOS

Dat vioolconcerto? Hoe moet dat eigenlijk klinken?

Het UGent Stichtingsbal is morgenavond alweer geschiedenis. Tijd om uit te kijken naar de volgende ‘GUSO gaat naar…’. Dat zal een uitstap zijn naar BOZAR (Brussel) op 19 oktober, waar het Symfonieorkest Vlaanderen zijn concertseizoen aftrapt met het Vioolconcerto van Sibelius en de Tweede Symfonie van Tsjaikovski. Ga je graag mee? Koop dan snel je ticket hier! Meer informatie over het hoe en wat van deze GUSO-activiteit vind je in dit Facebookevenement (Geen Facebook? Mail naar animatie@guso.be voor meer informatie).

Zo lieve GUSO’ers, dat was het dan voor deze week. Ik zie jullie graag allemaal woensdag om 19u28 op je stoel in de Therminal! Tot dan!

Met muzikale groet,

jullie secretaris, Karen.

**********************************************************************************************************

Hello GUSO’er,

I would like to welcome all new musicians that are now part of the GUSO-family!

My name is Karen and I’m the GUSO secretary. Every weekend, I will send you an e-mail with a link to the newsletter. In this letter, you will find information about rehearsals, GUSO-weekends, GUSO-activities and concerts. If you’d like to stay up to date (and if you want to know what you have to practice for the next rehearsal), it’s best to read the newsletter every week.

 “Tijd om echt te beginnen werken. Lekker!”

I know that you probably don’t know what this sentence means, but it’s very likely that Steven will say it at the beginning of the next rehearsal. That is of course if everybody prepares for the rehearsal at home and we sound great instantly! Practice the following passages at home:

  • En Saga (Sibelius): letters M and N
  • Noorse dansen (Grieg): the 4e dance entirely

Never lost with cava

Like any big family, the GUSO-family can be a little chaotic at times. Of course we don’t want our newest members to get lost in all this chaos. Therefore every new musician will get a godmother or godfather to guide you around and be your go-to person. Wednesday after rehearsal, we’ll hold our famous godmother godfather evening. Our animation team will prepare a fun activity to appoint a godmother or –father to every new musician. After the activity, we will celebrate the beginning of this new GUSO-year with a glass of cava. This evening is definitely worth staying for!

Little title here, little title there…

For our concerts at the end of the semester, we need a great sounding title to put on the posters and flyers! The GUSO-board would like to invite you all to come up with great title ideas. Be inspired by Sibelius and Grieg and let your creativity run wild. Send all your title ideas to secretaries@guso.be. I will gather all title suggestions and present them anonymously to the board who will select the winning title.

Is your title the chosen one? Then you’ll receive a Golden GUSO Drinking voucher, worth 10 euro!

P.S. So far we haven’t received many title ideas yet. Competition is rather weak at the moment, so don’t hesitate to send ALL your great ideas to secreratis@guso.be.

Everyone has an opinion…

… and we’d like to hear it! From today forward, GUSO has a special virtual idea box! Do you have an idea/remark/thought/… or some gossip that you’d like to let us know anonymously? Klik on the link below, type it out and the board will find it in the virtual box.

VIRTUELE GUSO IDEEËNDOOS

That violinconcerto? How should it sound?

The UGent Stichtingsbal will be history after tomorrow. Time to look foreward to the next ‘GUSO goes to…’. That will be a trip to BOZAR (Brussel) at October 19th, where the Symfonic Orchestra Flanders will play the Sibelius Violin Concerto and Tsjaikovski’s 2nd Symphony. Would you like to join us to the concert? Buy your ticket here! More information about how and what, can be found on this Facebookevent (No Facebook? No problem! Mail animatie@guso.be for more information).

So lovely GUSO’ers, that was all fort his weeks newsletter. I will see you all on Wednesday at 19h28 on your chair at the Therminal! See you there!

With musical regards,

your secretary, Karen.


Geplaatst

in

door

Tags: